Konsultacije o Zakonu o pristupu informacijama trebalo odložiti

USTAVNI SUD DA OCIJENI USTAVNOST MJERA U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA
31/03/2020
Pravo na slobodu prekršeno 26.-godišnjakinji iz Bijelog Polja povodom netačne objave na Instagramu
03/04/2020

Konsultacije o Zakonu o pristupu informacijama trebalo odložiti

(Source: Rtcg.me)

Povodom saopštenja Ministarstva javne uprave da neće uvažiti zahtjev 70 predstavnika nevladinog sektora i medija za odlaganje konsultacija o izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, NVO Akcija za ljudska prava (HRA) još jednom apeluje na Ministarstvo javne uprave da konsultacije odloži dok se ne steknu uslovi koji bi omogućili kvalitetnu diskusuju o tom važnom pravnom aktu.

Podržavamo organizovanje konsultacija o nacrtu zakona kao važnog oblika informisanja i konsultovanja građana, međutim, tražimo da se konsultacije održe nakon uspostavljanja redovnih okolnosti za rad, kada se omogući puno i aktivno učešće svih društvenih aktera.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama je ključni alat istraživačkih novinara i NVO koje prate rad državnih organa, i zbog toga zabrinjava da se on mijenja u periodu nezabilježene svjetske krize i vanredne situacije u Crnoj Gori. Upravo situacija sa pandemijom virusa COVID-19 pokazuje koliko je važno da informisanje javnosti bude zasnovano na zvaničnim i provjerenim podacima, jer to ostavlja minimalan prostor za lažne vijesti i neprovjerene informacije.

Organizacija Transparency International podržala je juče zahtjev za odlaganje zakazanih konsultacija, istaknuvši da je  ,,u vrijeme globalne krize, otvoreno i transparentno upravljanje važnije nego ikad, i da sve zakonodavne mjere koje zahtijevaju javnu raspravu, a koje nijesu hitne, treba da budu odložene dok se ne omogući puno i aktivno učešće.“

Takođe, Ministarstvo javne uprave nije odgovorilo na zahtjev NVO i medija da javno objavi najnovija mišljenja SIGMA-e i Evropske komisije o najnovijem tekstu Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama, što znatno ograničava javnu raspravu. Zbog toga je HRA danas uputila zahtjev Ministarstvu za pristup dokumentima koja sadrže mišljenja stranih eksperata.