Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Navalnny protiv Rusije (29580/12 i četiri ostale)

Evropski sud za ljudska prava, Narodni list D. D. v. Croatia, povreda člana 10
15/11/2018
Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena
21/11/2018

Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Navalnny protiv Rusije (29580/12 i četiri ostale)

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava odlučilo je da je Rusija hapšenjima iz političkih razloga prekršila ljudska prava opozicionog političara Alekseja Navaljnog na slobodu ličnosti, na pravično suđenje i slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Podnosilac predstavke se žalio da su njegova hapšenja, pritvaranja i osude u sedam navrata u 2012. i 2014. godini bila politički motivisana i prekršila njegova prava na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U presudi Navalnyy v. Russia, Veliko vijeće jednoglasno je utvrdilo:

– kršenje čl. 5 st. 1 Evropske Konvencije o ljudskim pravima (pravo na slobodu i bezbjednost/zakonitost hapšenja ili pritvaranja),

– kršenje čl. 6 st. 1 Konvencije u vezi šest skupova upravnih postupaka (pravo na pravično suđenje),

– da nije bilo povrede čl. 6 st. Konvencije 1 u sedmom skupu upravnih postupaka, i

– kršenje člana 11  Konvencije (sloboda okupljanja i udruživanja).

Od 17 članova Vijeća, njih 14 je takođe utvrdilo da je došlo povrede člana 18 Konvencije (granice korišćenja ograničenja prava).

Utvrđeno je kršenje prava gospodina Navalnyy-ja prema članu 5 zbog njegovih sedam hapšenja i dva pritvora u pretkrivičnom postupku, a prema članu 6 više od šest od sedam skupova sudskih postupaka nakon hapšenja.

Sud je takođe utvrdio kršenje člana 11, s obzirom na to da dva hapšenja nisu imala legitimni cilj, dok pet ostalih nije bilo neophodno u demokratskom društvu.

Sud je zaključio da je žalba na osnovu člana 18, da su hapšenja bila politički motivisana, predstavljala „osnovni aspekt” slučaja. Fokusirajući se na dva hapšenja, Sud je ustanovio da su ona imala za cilj suzbijanje političkog pluralizma, kršeći član 18 u vezi sa članovima 5 i 11.

Sud je takođe preporučio da, prema članu 46 (obaveznost i izvršenje presuda) Konvencije, Vlada preduzme mjere da osigurala pravo na slobodu mirnog okupljanja u Rusiji.

Glavne činjenice

Podnosilac predstavke, Aleksey Anatolyevich Navalnyy, je ruski državljanin rođen 1976. godine i živi u Moskvi. On je politički aktivista, lider opozicije, borac protiv korupcije i bloger.

Navaljni je hapšen sedam puta između 2012. i 2014. godine na različitim javnim skupovima.

Prvi put je uhapšen u večernjim satima 5. marta 2012. godine na skupu održanom na Puškinovom trgu u Moskvi na kome se okupilo oko 500 ljudi, a koji je bio posvećen navodno montiranim ruskim predsjedničkim izborima. Zatim, 8. maja 2012. godine, tokom noći „Walkabout” u Moskvi gdje su se aktivisti sastali da razgovaraju o inauguraciji predsjednika Putina prethodnog dana, Navaljni je uhapšen u dva navrata: prvo u ranim jutarnjim satima dok je hodao niz Lubyanskiy Proyezd u pratnji 170 ljudi, a zatim između 23h i ponoći, dok je hodao niz Bolsgaya Nikitskaya ulicu u grupi od oko 50 ljudi.

Dana 9. maja 2012. godine oko 6h, uhapšen je na trgu Kudrinskaya u Moskvi na skupu koji je okupio između 50 i 100 ljudi i na kojem se razgovaralo o akutelnim dešavanjima. Kasnije tokom godine, 27. oktobra 2012, on je u koordinaciji sa još oko 30 drugih, pokrenuo ruski Komitet za istrage radi protesta protiv „represije i mučenja” i bio uhapšen – prema njegovim riječima – dok se udaljavao sa događaja.

Konačno, Navaljni je uhapšen dva puta 24. februara 2014. godine: prvi put kada je prisustvovao izricanju presude u predmetu protiv demonstranata na trgu Bolotnaya i kasnije iste večeri, drugi put, na javnom skupu u ulici Tverskaya na kome se okupilo oko 150 ljudi.

Nakon svakog hapšenja, Navaljni je odveden u policijsku stanicu gdje je zadržan nekoliko sati, dok je sastavljen izvještaj o događaju. Potom je optužen za administrativni prekršaj zbog kršenja procedure za organizovanje javnih događaja (na osnovu čl. 20 Zakona o administrativnim prekršajima); ili nepoštovanje zakonite policijske naredbe (u skladu sa čl. 19.3 Zakona). U dva navrata, nakon što su ga uhapsili i optužili, zadržan je u pritvoru (nekoliko sati 9. maja 2012. i tokom noći 24. februara 2014. godine).

Sve optužbe su procesuirane u postupcima u kojima je Navaljni osuđen za krivično djelo. Pet puta je dobio novčanu kaznu u rasponu od 1000 do 30 000 ruskih rubalja, a dva puta je osuđen na administrativni pritvor (15 i 7 dana). Sve njegove žalbe bile su odbačene.

Ova presuda je konačna.

Prikaz je zasnovan na saopštenju za medije Evropskog suda za ljudska prava  koji je dostupan ovdje: (file:///C:/Users/Martina/Downloads/Grand%20Chamber%20judgment%20%20Navalnyy%20v.%20Russia%20-%20violation%20of%20opposition%20figure’s%20rights%20(1).pdf).