10/10/2018 Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

9/10/2018 Presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava: Lekić protiv Crne Gore (37726/11) i Romagnoli protiv Crne Gore (11200/15)
09/10/2018
16/10/2018 Crna Gora i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
16/10/2018

10/10/2018 Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Izvor: HRA izvještaj "Modeli deinstitucionalizacije i mentalnog zdravlja u zajednici"

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava (HRA) skreće pažnju da je osobama sa mentalnim oboljenjima neophodna podrška, pažnja i razumijevanje porodice, nadležnih institucija i društva da bi se uspješno liječile i ostvarile pravo na dostojanstven život uz poštovanje njihovih ljudskih prava.

Svjetska zdravstvena organizacija je 10. oktobar proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja. Ove godine je naglasak na adolescenciji i ranom odraslom dobu koje obiluje brojnim fizičkim i psihičkim promjenama (npr. mijenjanje škole, napuštanje kuće, započinjanje fakulteta itd). Ističe se značaj posebnog obrazovanja učitelja i nastavnika za pružanje podrške učenicima u nošenju sa svakodnevnim izazovima, kao i za rano uočavanje znakova mogućeg problema sa mentalnim zdravljem.

Iako nažalost ne postoje zvanični statistički podaci za Crnu Goru, poslednjih godina je uočen trend rasta broja djece i adolescenata kojima je potrebna pomoć stručnjaka.

Podsjećamo na potrebu dodatnog obrazovanja stanovništva o mentalnim oboljenjima jer neznanje dovodi do straha i sramote, pogoršanja bolesti, stigmatizacije i diskriminacije osoba s mentalnim oboljenjima. HRA istraživanje iz 2016. godine je pokazalo da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore nije raspolagalo osnovnim znanjima o mentalnim bolestima, jedna trećina je bila ubijeđena u pogrešne stavove (kao npr. da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe ili da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao), dok druga trećina nije imala stav. Istraživanje je dostupno na: https://www.hraction.org/2016/10/15/istrazivanje-javnog-mnjenja-o-opstoj-percepciji-problema-mentalnog-zdravlja-i-distanci-koju-drustvo-pravi-u-odnosu-na-osobe-sa-mentalnim-oboljenjima/.

U Crnoj Gori još uvijek ne postoji mogućnost stacionarnog liječenja maloljetnika. U Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru se ne liječe maloljetne osobe, jer nema ljekara specijalizovanih za njihovo liječenje. U 2016. godini je prvi put odobrena specijalizacija iz dječje adolescentne psihijatrije za potrebe Specijalne bolnice za psihijatriju i još četiri specijalizacije iz ove oblasti za potrebe cijele Crne Gore. Odnedavno, u Dječjoj klinici Kličničkog centra u Podgorici radi prvi specijalista dječje i adolescentne psihijatrije.

U nastavku prenosimo poruku 30-togodišnjaka koji se liječio u tri psihijatrijske institucije u Crnoj Gori u nadi da će inspirisati na prave korake za unapređenje položaja osoba sa mentalnim oboljenjima:

„Iz svog životnog iskustva govorim da su mentalno oboljela lica, kao što sam i ja, jako diskriminisani u našem društvu. To se dešava usljed nepoznavanja prirode naših bolesti i intenziteta duševnog bola kome smo izloženi. Zbog toga treba obrazovati populaciju preko medija i pismenim putem, kao i tribinama i na sve raspoložive načine… Mi smo obespravljeni ljudi prema kojima društvo gaji mnoge negativne predrasude, koji su osuđivani i ismijavani, koje niko neće da zaposli ako je upoznat sa njihovom dijagnozom, koji ne mogu da se integrišu u društvo i njegove sfere i sve to nas vodi ka životu u izolaciji i na rubu egzistencije koja se svodi na puko preživljavanje na terapiji.“