17/5/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO “NOTARIJAT U CRNOJ GORI”

17/5/2017 HRA, CŽP I ANIMA PROTIV IZMJENA ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA I JAVNIM PRIREDBAMA
17/05/2017
18/5/2017 GRAĐANI NEDOVOLJNO INFORMISANI O NAČINU NA KOJI MOGU PODNOSITI PRITUŽBE NA RAD NOTARA
18/05/2017

17/5/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO “NOTARIJAT U CRNOJ GORI”

Za sakt 17 5 2017

U četvrtak, 18.5.2017, od 14h do 16:30h u PR Centru, Akcija za  ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizuju okrugli sto pod nazivom “Notarijat u Crnoj Gori”.

Osnov za diskusiju je HRA izvještaj “Notarijat u Crnoj Gori”, autorke advokatice Gorjane Leković. Skup se održava u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprjeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji HRA i CeMI sprovode uz podršku Kraljevine Holandije.

Na otvaranju skupa će govoriti načelnik Direkcije za nadzor u Ministarstvu pravde, gospodin Branko Cimbaljević, predsjednik Notarske komore Crne Gore, gospodin Branislav Vukićević i izvršna direktorica HRA, gospođa Tea Gorjanc Prelević. Pored navedenih, u drugom dijelu skupa, komentare na izvještaj daće pravosudna inspektorica, gospođa Anka Vučinić, i član Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore, gospodin Igor Stijović.

Notari vrše javnu službu i veoma su važni za pravnu sigurnost, posebno u oblasti prometa nepokretnosti. Važni su i za sprječavanje sudskih sporova. Od prošle godine raspravljaju zaostavštinu – odlučuju u ostavinskom postupku – i tako su znatno rasteretili rad sudova. Razgovaraćemo o tome, kao i o sledećim pitanjima: treba li širiti njihovu nadležnost i u kom pravcu? Treba li ih prepoznati kao javne funkcionere? Treba li propisati nespojivost notarske profesije sa političkim angažmanom? Ima li nelojalne konkurencije među notarima i kako je suzbiti? Da li je notarska tarifa previsoka? Kako da u svakoj opštini bude bar po jedan notar? Da li kontrola rada notara zadovoljava? Znaju li građani kome da se žale na rad notara? Da li je notarima lako da prepoznaju zelenaški ugovor? Šta još treba učiniti da bi se eliminisale prevare u vidu višestruke prodaje nepokretnosti?

Skup će se odvijati prema sljedećoj agendi.