29/09/2016

KONKURS ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA ČIJE ĆE AKTIVNOSTI POMOĆI PRIMJENU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA, NVO ANIMA – CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE i MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE (MDAC) u okviru projekta koga podržava Evropska […]
29/09/2016

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, […]
28/09/2016

28/9/2016 HRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) na Međunarodni dan prava na pristup informacijama upozorava da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama neefikasno štiti pravo […]
27/09/2016

27/9/2016 POVODOM POSLJEDNJEG NAPADA IZ MRŽNJE PREMA LGBT OSOBAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje brutalni napad na maloljetnog J.M, o čemu su javnost obavijestile NVO Kvir Montenegro, Montenegro prajd i Juventas, i žali zbog […]
19/09/2016

19/9/2016 S velikom tugom smo primili vijest o gubitku naše drage koleginice KSENIJE BRKOVIĆ

Ksenija je bila oličenje entuzijazma, nesebičnosti i pristojnosti. Čuvaćemo s ljubavlju sjećanje na nju i vrijeme koje smo proveli zajedno. Tea, Mirjana, Marija, Marijana i Danilo […]
15/09/2016

15/9/2016 IZVJEŠTAJ ”PRIJETNJE I NAPAD NA NOVINARKU VIJESTI OLIVERU LAKIĆ”

U susret novom izdanju izvještaja „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori“, NVO Akcija za ljudska prava (HRA) objavljuje poglavlje „Prijetnje i napad na novinarku Vijesti […]
12/09/2016

12/9/2016 INSPEKCIJA TOLERIŠE AGENCIJI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA VIŠESTRUKO KRŠENJE ZAKONA

Postupajući po prekršajnoj prijavi HRA protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog višestrukog prekoračenja zakonskog roka za odlučivanje po žalbi zbog uskraćivanja […]
10/09/2016

RODNA ANALIZA STATUSA I RIZIKA KOJIMA SU IZLOŽENE AKUTNE PACIJENTKINJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

08/09/2016

8/9/2016 KAZNITI KAMENOVANJE TV PINK M

NVO Akcija za ljudska prava osuđuje kamenovanje zgrade TV Pink M, koje se dogodilo sinoć, 7. 9. 2016, i koje su zabilježile kamere. Podsjećamo da je […]
07/09/2016

6/9/2016 PISMO VDT-U O ISTRAZI U PREDMETU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Pismo Vrhovnom državnom tužilaštvu o nedjelotvornoj istrazi u predmetu pokušaja ubistva novinara Tufika Softića preuzmite ovdje.
01/09/2016

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Ministarstvo prosvjete da hitno i trajno obezbijedi asistente u nastavi djeci sa posebnim potrebama u skladu sa Konvencijom o pravima […]