27/2/2016 – HRA publikacija – Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014

Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014
28/02/2016
1/3/2016 – POVODOM LIŠAVANJA SLOBODE ADVOKATA KOVAČEVIĆA
01/03/2016

27/2/2016 – HRA publikacija – Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014

Akcija za ljudska prava (HRA) je objavila publikaciju Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014, koja sadrži četiri izvještaja objavljena u okviru istoimenog projekta, uz zaključke i preporuke za medije i samoregulatorna tijela. Autori izvještaja su Dragoljub Duško Vuković u odnosu na štampane medije i portale i Marijana Buljan u odnosu na informativne programe televizija. Urednice izvještaja su Tea Gorjanc-Prelević i Mirjana Radović. Cilj projekta i publikacije je doprinos poštovanju novinarske etike i razvoju stručne i objektivne samoregulacije u medijima u Crnoj Gori. Projekat su podržali Britanska ambasada u Podgorici i Fondacije za otvoreno društvo. Publikacija je dostupna ovdje, a zainteresovani mogu da rezervišu štampani primjerak na broj telefona 020/232 348 ili 232 358.

Publikacija sadrži opise brojnih kršenja Kodeksa novinara Crne Gore, statistiku učestalosti kršenja pojedinih načela i preko 30 preporuka za samoregulatorna tijela i medije. Jedan od osnovnih zaključaka je da samoregulacija u medijima u Crnoj Gori dominantno zavisi od toga da li će građani podnositi predstavke medijskim samoregulatornim tijelima i tako se založiti da budu informisani u skladu s novinarskom etikom. Zbog toga pozivamo sve koji primjete da neki od privatnih medija u konkretnom izvještavanju nisu poštovali etička načela da se obrate pritužbama ombudsmanima: Dana (ombudsman@dan.co.me), Vijesti (http://www.vijesti.me/obrasci/prijavi-ombudsmanu), Monitora (monitor.omb@gmail.com) ili Medijskom savjetu za samoregulaciju (zalba@medijskisavjet.me), koji okuplja 18 drugih medija: TV CRNE GORE, RTV ATLAS, POBJEDA, DNEVNE NOVINE, TV MBC, Radio ELMAG, TV TEUTA, TV BOIN, Radio ANTENA M, Radio SKALA, Radio TIVAT, Radio DUX, Portal ANALITIKA, Portal CAFFE DEL MONTENEGRO, Radio JADRAN, Radio CRNE GORE, Portal RTCG, TV Prva, TV Pink M.

Radio-televizija Crne Gore, koja je kao javni servis posebno odgovorna da javnost obavještava objektivno, pravovremeno, uravnoteženo i vjerodostojno, u skladu sa Programskim principima i profesionalnim standardima RTCG, ima svoju Komisiju Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca: komisijasavjeta@rtcg.org, kojoj se obraća popunjavanjem obrasca: http://www.rtcg.me/rtcg/obrazac_za_predstavke_i_prigovore_slusalaca_i_gledalaca.html

Postoji i Samoregulatorni savjet za lokalnu štampu koji obuhvata 22 lokalna medija: “Komuna”, “Alav” – časopis za Rome, Egipćane i Aškalije – Podgorica, “Pljevaljske novine” – Pljevlja “Mozaik” – Bijelo Polje, “Mojkovačke novine” – Mojkovac, “Cetinjske novine” – Cetinje, “Danilovgradske novine” – Danilovgrad, “Novske novine” – Herceg Novi, “Glas Berana” i časopisi “Tokovi“ – Berane i “Medijska kultura “ – Nikšić, “Novine Nikšića” i časopis “Medijska politika” – Nikšić, ”Regionalne novine” – Šavnik, Plužine i Žabljak, “Novine podgoričke baštine”, “Prosvjetni rad” i “Medijski dijalozi” – Podgorica, “Kolašinske novosti” – Kolašin, “More” – Budva, portal “Bar info” – Bar, “Sloboda” i Elektronske novine “Espona” – Berane (amer.ramusovic@rfzcg.co.me).
HRA je od septembra 2012. do septembra 2014. godine intenzivno pratila medije i rad samoregulatornih tijela koja su se starala o primjeni etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu. Objavljena su četiri polugodišnja izvještaja sa preporukama za medije i samoregulatorna tijela i za dopune Kodeksa novinara Crne Gore, kao i 42 biltena o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblastima slobode izražavanja i prava na privatnost, od posebnog značaja za novinarsku praksu (bilteni o praksi Evropskog suda su dostupni na web sajtu: /?page_id=7534).

Tim Akcije za ljudska prava