10/7/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA” SA VRHOVNIM SUDOM

42. Danas su Pobjeda i Dnevne novine na naslovnim stranama objavile demant Vlade da nije Klinton rekao da je Milo tražio bombardovanje, a Dan koji je to prvi objavio – ništa. Je li to etično?
09/07/2015
13/7/2015 – OBEŠTEĆENJE JE OBAVEZA DRŽAVE
13/07/2015

10/7/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA” SA VRHOVNIM SUDOM

Danas je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Monitoring reforme pravosuđa“ između Vrhovnog suda, NVO Akcije za ljudska prava i NVO Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Memorandum o saradnji je dostupan ovdje.