15/5/2014 Povodom novog odlaganja iseljenja stanovnika naselja Zvjerinjak

12/5/2014 Predstavljanje trećeg izvještaja “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”
12/05/2014
18/5/2014 Povodom pravosnažne presude za ratne zločine u Morinju
18/05/2014

15/5/2014 Povodom novog odlaganja iseljenja stanovnika naselja Zvjerinjak

368300

Foto: Ivan Petrušić, Vijesti

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo što je Opština Nikšić preduzela prve korake u rješavanju dugotrajnog problema stambenog zbrinjavanja devet porodica iz nikšićkog naselja Željezara II („Zvjerinjak“) i što je u tom cilju juče uspostavila kontakt i sa Miodragom Todorovićem, vlasnikom zemljišta u Zvjerinjaku, zahvaljujući kome ove porodice do sada nijesu bile izbačene na ulicu.

U  pismu upućenom HRA Opština Nikšić iznijela je plan rješavanja ovog problema, a u dopisu gospodinu Todoroviću, preuzeli su obavezu da do 1. februara 2015. obezbijede smještaj porodicama koje stanjuju na njegovom imanju. 

Gospodin Todorović je i danas, kao i više puta do sada, pristao na odlaganje iseljenja porodica, na uštrb svog prava na imovinu, pa su upravo njegovo razumijevanje i dobra volja omogućili da ni danas više od 40 stanovnika naselja “Zvjerinjak” ne postanu beskućnici. Država do sada nije preduzimala mjere da zbrine ugrožene porodice.

U pismu upućenom HRA juče, 14.5.2014, Opština Nikšić je navela da planira da na postojećim betonskim temeljima u naselju Gračanica izgradi stanove za ugrožene porodice i da je za tu svrhu potrebno prikupiti oko 100.000 eura. Obaviješteni smo da je akcija prikupljanja sredstava počela, te da je, za sada, osigurano 30.000 eura. Nadamo se da će se iz javnih sredstava i privatnih donacija blagovremeno sakupiti iznos dovoljan da se porodice zbrinu prije nastupajuće zime, jer one već žive u izuzetno lošim uslovima.

Skrećemo pažnju da država mora imati sistemsko rješenje za ovakve i slične probleme, kako sudbina beskućnika ne bi zavisila od dobre volje pojedinaca i raspoloženja donatora. Pravo na adekvatno stanovanje garantovano Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima obavezuje Crnu Goru da obezbijedi alternativni smještaj za osobe koje uslijed prinudnog iseljenja mogu postati beskućnici. Podsećamo da u Crnoj Gori, osim u ograničenom vidu u Pljevljima, još uvijek ne postoji prihvatilište za beskućnike.

Država ima obavezu da objezbijedi zaštitu ljudskih prava svima, i gospodinu Todoroviću, koji ima pravo da koristi svoju imovinu, kao i socijalno ugroženim porodicama, koje imaju pravo na adekvatno stanovanje i zaštitu od beskućništva.