18/12/2013 HRA uputila inicijativu Skupštini Crne Gore za autentičnim tumačenjem odredbe člana 2 Zakona o pomilovanju

18/12/2013 HRA osuđuje napad na imovinu novinara Darka Ivanovića
18/12/2013
19/12/2013 HRA uputila otvoreno pismo organizatorima konferencije “Riječ, slika, neprijatelj”
19/12/2013

18/12/2013 HRA uputila inicijativu Skupštini Crne Gore za autentičnim tumačenjem odredbe člana 2 Zakona o pomilovanju

Akcija za ljudska prava je danas uputila inicijativu predsjedniku Skupštine Crne Gore, Ranku Krivokapiću, da obezbijedi da Skupština da autentično tumačenje odredbe člana 2 Zakona o pomilovanju (Sl. list Crne Gore br. 31/12), kojom je propisano u kojim slučajevima predsjednik države može da da pomilovanje, a koja je neprecizna i omogućava različita tumačenja, pa i krajnje restrikrivno tumačenje da nije moguće pomilovati one osobe kojima je izrečena kazna zatvora zbog prekršaja, kakvo je zauzeo kabinet Predsjednika države u kontekstu apela za pomilovanje aktivista za ljudska prava iz Beransela.

Kako smo usput ustanovili i da ni jedan propis u Crnoj Gori više ne precizira davanje autentičnog tumačenja zakona od strane zakonodavca – Skupštine Crne Gore, apelovali smo na predsjednika Skupštine da predloži da se ovaj postupak ponovo propiše Poslovnikom Skupštine Crne Gore, kako je to ranije bio slučaj.

Detaljnije obrazloženje ovih inicijativa vidite u pismu dostavljenom predsjedniku Skupštine ovdje.