11/04/2012 Povodom prvostepene presude u incidentu protiv Jehovinih svjedoka.

06/04/2012 Saopštenje povodom stanja u JU Zavod “Komanski most”
06/04/2012
18/ 04/ 2012 Istraživanje „Stavovi o torturi“
18/04/2012

11/04/2012 Povodom prvostepene presude u incidentu protiv Jehovinih svjedoka.

Izvršna direktorica MVO Akcija za ljudska prava Tea Goijanc Prelević ocijenila je da država još nije obezbjedila Ustavom garantovanu slobodu vjeroispovjesti i okupljanja.

Ona je to saopštila, komentarišući sudsku presudu da sveštenik Srpske pravoslavne crkve Slobodan Zeković nije kriv zato što je prije godinu dana u prostorijama Zavičajnog muzeja, sa još dvadesetak osoba prekinuo skup Jehovinih svjedoka.

Ona je kazala za “Vijesti” da država nije obezbijedila ni zabranu izazivanja mržnje i netrpeljivosti po vjerskom osnovu jer se Zeković, na skupu tada obratio riječima: “Vi ste zlo sjeme i sekta koja neće klijati na ovim prostorima, živi nećete održati skup u Dardlovgradu i najbolje je da odmah napustite skup, jer vam u tom duhu ne garantujemo život”.

“Nejasno je zbog čega se u ovom slučaju koji je imao jasna obilježja krivičnog djela Izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje, tužilac uzdržao i od takve kvalifikacije djela. S druge strane, sud je mirni javni skup proglasio nezakonitim i samim tim bez prava na krivično pravnu zaštitu, jer je našao da uprkos urednoj prijavi Upravi policije, u skladu sa Ustavom i Zakonom o javnim okupljanjima, organizator nije imao “odobrenje nadležnog opštinskog organa uprave” koje je zahtijevao Zakon o vjerskim zajednicama iz 1977. godine”, saopštila je Gorjanc Prelević.

Ona je, međutim, objasnila da je odredba Zakona iz 1977. godine neustavna, jer Ustav u članu 52 garantuje slobodu okupljanja, bez odobrenja, uz prethodnu prijavu nadležnom organu: “Sud bi morao da zna da više ne postoje nadležni opštinski organ uprave, niti bilo koji drugi organi koji izdaju dozvole za bilo koje pa i vjersko okupljanje”.

Tim povodom, kako je kazala. Akcija će zatražiti od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost te odredbe Zakona o vjerskim zajednicama.

Sudija danilovgradskog Osnovnog suda Vladimir Novović presudio je da Zeković nije kriv jer su Jehovini svjedoci skup prijavili policiji, što, prema njegovom mišljenju, nije po zakonu, jer je riječ 0 vjerskom skupu: “Zbog toga nema dokaza da je spriječen javni skup organizovan u skladu sa zakonom, jer bitna je sadržina skupa, a ne forma u kojoj je prijavljen”.

Advokat koji zastupa Jehovine svjedoke Dejan Radinović ranije je saopštio da taj proces pokazuje kako oni koji ruše ustavni poredak i čine najteža krivična djela protiv slobode građana, neće krivično odgovarati ili će odgovarati nesrazmjerno svojim zločinima.

Crna Gora, kako je ocijenio, time gubi pravo da se naziva sekularnom državom: “Sramota je za Crnu Goru da 2012. godine ne štiti svoje građane”.