11/02/2011 Saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava povodom prijetnji upućenih novinarki lista Vijesti Oliveri Lakić

25/01/2011 Predlozi dopune Nacrta Akcionog plana Vlade o praćenju sprovođenja preporuka Evropske komisije
25/01/2011
19/02/2011 Saopštenje povodom osude novinara Petra Komnenića
19/02/2011

11/02/2011 Saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava povodom prijetnji upućenih novinarki lista Vijesti Oliveri Lakić

Novinarki dnevnog lista Vijesti Oliveri Lakić koja je pisala o moguće nelegalnoj proizvodnji cigareta u mojkovačkoj fabrici “Tara”, podgoričke firme “Montenegro tobaco company” juče su upućene najnovije u nizu prijetnji kojima je  sa svojim kolegama izložena od početka pisanja o ovoj temi.

Akcija za ljudska prava najoštrije osuđuje prijetnje upućene novinarki Vijesti Oliveri Lakić.

Očekujemo da policija efikasno i blagovremeno otkrije počinioca, te da se ovaj slučaj hitno procesuira kako bi država pokazala odlučnost u suzbijanju nasilja nad novinarima, s obzirom na to da je i Evropska komisija u svom Mišljenju o zahtjevu Crne Gore za članstvo u EU primjetila da dosadašnji slučajevi napada na novinare u Crnoj Gori nijesu bili djelotvorno istraženi.

Posebno smo zabrinuti informacijom da je prije najnovijih napada policija pogrešila u procjeni bezbjednosnog rizika kojem je izložena novinarka Lakić. Naglašavamo da su sve mjerodavne međunarodne organizacije u više svojih dokumenata isticale da novinari istraživači zaslužuju pojačanu zaštitu države zbog rizika posla koji obavljaju u javnom interesu, pa bi policija uvijek trebalo da pođe od pretpostavke da nad novinarem istraživačem koji se upusti u razotkrivanje ovakvih slučajeva stoji Demoklov mač, jer tome uči ne samo crnogorsko, već i svjetsko iskustvo.

Podsjećamo da je u cilju jačanja zaštite novinara u obavljanju njihovih zadataka od opšteg društvenog interesa, Akcija za ljudska prava predložila Vladi Crne Gore da se u Krivični zakonik uvedu dva nova krivična djela “Sprječavanje novinara u obavljanju profesionalnih zadataka” i “Napad na novinara u obavljanju profesionalnih zadataka”, čime bi se nivo zaštite novinara upodobio onome koji već uživaju državni službenici. Predložili smo i da se Akcionim planom za sprovođenje preporuka EK predvidi obaveza Vrhovnog državnog tužioca da sačini izvještaj o statusu istraga slučajeva nasilja prema novinarima i novim mjerama koje se moguće predviđaju u pravcu djelotvornog istraživanja izvršilaca i nalogodavaca.