Saopštenje povodom novog napada na Slobodana Pejovića

Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom lišavanja slobode novinara radija „Corona“ zbog objavljivanja netačne vijesti
14/09/2009
Povodom učestalog nasilja i prijetnji nasiljem
23/09/2009

Saopštenje povodom novog napada na Slobodana Pejovića

Crnogorska policija je odgovorna za zaštitu života i imovine Slobodana Pejovića, ključnog svjedoka u slučaju Ratnog zločina protiv izbjeglica 1992. godine i čovjeka koji je svojim svjedočenjem o zločinu spasio čast crnogorske policije, što će, vjerujemo, buduće generacije umijeti da cijene.

Serija neistraženih napada na život i imovinu Slobodana Pejovića, koji su započeli od njegovog odbijanja da učestvuje u zločinu hapšenja izbjeglica 1992. godine i traju u kontinuitetu od njegovog prisilnog penzionisanja iz policije 1994. godine, ukazuje na propuste policije i povlađuje zločincima koji nekažnjeno nastavljaju da ga ugrožavaju. Na ovakav način država dozvoljava saopštavanje poruke da će loše proći svi koji odluče da prijave zločince i pomognu sprovođenje bilo kakve pravde.

Akcija za ljudska prava apeluje na nadležne državne organe 1 da na Slobodana Pejovića u dogovoru sa njim primjene mjere iz Programa zaštite svjedoka, na osnovu Zakona o zaštiti svjedoka iz 2004. godine.

Danas smo ponovo apelovali na međunarodne organizacije da utiču na državne organe Crne Gore da obezbijede ozbiljnu istragu dosadašnjih napada na Pejovića i zaštite njega i njegovu porodicu.

Za Akciju za ljudska prava
Tea Gorjanc-Prelević
Urednica programa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Član 14 Zakona o zaštiti svjedoka: O primjeni Programa zaštite odlučuje Komisija na zahtjev Vrhovnog državnog tužioca.
Vrhovnom državnom tužiocu inicijativu za podnošenje zahtjeva za primjenu Programa zaštite mogu podnijeti: svjedok, nadležni državni tužilac, sudija koji postupa u predmetu, director Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i rukovodilac Uprave kriminalističke policije.
_
_