saopštenja

26/06/2021

SUDSKA PRAKSA OHRABRUJE MUČENJE

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtavama torture, Akcija za ljudska prava objavljuje rezultate istraživanja koji ukazuju na to da je u Crnoj Gori kaznena politika za torturu […]
22/06/2021

UOČI SJUTRAŠNJIH RAZGOVORA SUDIJA VRHOVNOG SUDA SA KANDIDATKINJAMA I KANDIDATIMA ZA MJESTO PREDSJEDNIKA/CE VRHOVNOG SUDA

Sjutrašnji razgovori sudija Vrhovnog suda sa kandidatkinjama i kandidatima za funkciju predsjednika/ce Vrhovnog suda neće biti otvoreni za javnost, obaviješteni smo danas iz Vrhovnog suda. Sutkinja […]
19/06/2021

IZBOR ANE VUKOVIĆ ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA BIO BI ISTORIJSKA ŠANSA ZA NEZAVISNOST SUDSTVA I NADOKNADU IZGUBLJENOG VREMENA NA PUTU U EU

Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), ADAMAS, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za ženska prava (CŽP), Centar […]
18/06/2021

11 NVO: USVAJANJE REZOLUCIJE O SREBRENICI I SMJENA MINISTRA LEPOSAVIĆA VELIKI ISKORAK ZA CRNU GORU I REGION

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje pravnika Crne Gore, ADAMAS, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Centar za ženska […]
17/06/2021

Sudski savjet objavio biografije i programe rada osoba kandidovanih za predsjednika/cu Vrhovnog suda

Sudski savjet je danas na svom sajtu objavio biografije i programe rada osoba kandidovanih za predsjednika/cu Vrhovnog suda poslije jučerašnje inicijative HRA. Pozdravljamo ovaj potez savjeta […]
16/06/2021

IZBOR VRHA SUDSKE VLASTI: OBJAVITI BIOGRAFIJE I PROGRAME RADA SVIH KANDIDATA, INTERVJUE OTVORITI ZA JAVNOST

Tražili smo danas od Sudskog savjeta da objavi biografije i programe rada kandidatkinja i kandidata koji su se prijavili na oglas za predsjednika/cu Vrhovnog suda, a od […]
14/06/2021

HRA: Podrška apelu za trajno zapošljavanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim potrebama

Ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić i članovima/cama Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, Akcija za ljudska prava (HRA) je […]
11/06/2021

PROTEST ZBOG SMANJIVANJA STAROSNE GRANICE ZA ODLAZAK U PENZIJU NA “MALA VRATA” I BEZ JAVNE RASPRAVE

Akcija za ljudska prava (HRA) protestuje zbog usvajanja “na mala vrata”, bez neophodne javne rasprave, izmjena i dopuna Zakona o radu kojima je smanjena starosna granica […]
07/06/2021

Zajednička Inicijativa devet organizacija – mijenjati Krivični zakonik

Organizacije civilnog društva koje se bave radom medija uputile su danas Vladi, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Skupštini i poslaničkim klubovima zajedničku Inicijativu za hitne izmjene […]
03/06/2021

9 NVO: SKUPŠTINA CRNE GORE TREBA DA USVOJI REZOLUCIJU O GENOCIDU U SREBRENICI

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), ADAMAS, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Centar za ženska prava, Crnogorski komitet pravnika […]
03/06/2021

ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU ASANOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava je 20. maja donio presudu u slučaju Asanović protiv Crne Gore (predstavka br. 52415/18) kojom je utvrdio kršenje člana 5 Evropske […]
01/06/2021

12 NVO: VLADA I ADVOKATSKA KOMORA DA HITNO PRISTUPE PREGOVORIMA RADI DEBLOKADE PRAVOSUDNOG SISTEMA

Udruženje pravnika Crne Gore, Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za ženska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO),  Crnogorski […]