O ISTRAGAMA POLICIJSKE TORTURE I NEZAKONITOM POSTUPANJU MINISTRA ADŽIĆA OBAVIJEŠTEN SPECIJALNI IZVJESTILAC O TORTURI UN  

SUĐENJE ZA TORTURU U POLICIJI ODLOŽENO SEDMI PUT
07/04/2023
Odgovor izvršne direktorice HRA na navode ministra Adžića iznijete u emisiji “Načisto”
14/04/2023

O ISTRAGAMA POLICIJSKE TORTURE I NEZAKONITOM POSTUPANJU MINISTRA ADŽIĆA OBAVIJEŠTEN SPECIJALNI IZVJESTILAC O TORTURI UN  

Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija o torturi, Alis Džil Edvards

Akcija za ljudska prava obavijestila je danas Specijalnu izvjestiteljku Ujedinjenih nacija o torturi, Alis Džil Edvards, o problemima u procesuiranju prijava policijske torture u istrazi tzv. „bombaških napada”, o 22 neistražene prijave iznuđivanja iskaza, koje su dijelom potvrđene i fotografijama mučenja koje je nedavno objavio portal Libertas, kao i o upornom odbijanju ministra unutrašnjih poslova da primjeni pravo i suspenduje inspektore protiv kojih se vodi krivični postupak zbog torture.

HRA se zbog nedjelotvorne istrage prijava torture Jovana Grujičića, Marka Boljevića i Benjamina Mugoše prethodno obratila Specijalnom izvjestiocu o torturi, Nilsu Melceru, u julu 2020. On je u avgustu iste godine, zajedno sa gospođom Elinom Štajnerte, potpredsjednicom Radne grupe za arbitrarno zadržavanje, uputio ministru vanjskih poslova Crne Gore pismo povodom ovog slučaja i ukazao na potrebu poštovanja relevantnih međunarodnih standarda o zabrani mučenja, slobodi i bezbjednosti ličnosti i zaštiti osoba sa invaliditetom, uključujući psihosocijalni invaliditet. Apelovali su i da se preduzmu sve neophodne mjere kako bi se ponavljanje sličnih povreda spriječilo, ali i utvrdila odgovornost onih koji su te povrede učinili.

Novu Specijalnu izvjestiteljku obavijestili smo o činjenici da ni posle tri godine nema optuženih za iznuđivanje iskaza od Jovana Grujičiča, a da suđenje protiv optuženih za neposredno iznuđivanje iskaza od Marka Boljevića i Benjamina Mugoše nije ni počelo posle skoro godinu dana od optuženja. Takođe, obaviještena je i o 22 prijave iznuđivanja iskaza koje je HRA evidentirala u prethodne tri godine, a koje do danas nisu djelotvorno istražene. Specijalnu izvestiteljku smo obavijestili i o fotografijama policijske torture koje je objavio portal Libertas, a koje potvrđuju da je u elitnim policijskim redovima 2020. i 2021. postojala redovna primjena torture, koja je do danas ostala nekažnjena i njeni izvršioci i danas rade u Upravi policije.

Ukazali smo i na uporno odbijanje ministra unutrašnjih poslova, Filipa Adžića, da policijske inspektore optužene za torturu suspenduje do okončanja krivičnog postupka, uprkos Zakonu o unutrašnjim poslovima i izričitim preporukama Komiteta protiv torture Crnoj Gori iz 2014. i 2020. godine da se svi državni službenici koji se nalaze pod istragom za zlostavljanje odmah udalje sa dužnosti i da ostanu udaljeni tokom trajanja krivičnog postupka. Zatražili smo od nje da i ona uputi pismo Vladi povodom tog slučaja.

Specijalna izvjestiteljka može da odluči da Vladi i/ili drugim nadležnim državnim organima uputi pismo sa zahtjevom da se izjasne na određene okolnosti u vezi tih prijava. Ako se to dogodi, država će imati rok od 60 dana da na to pismo odgovori. Specijalna izvjestiteljka može da pošalje i hitnu komunikaciju Vladi, ako smatra da bi neku situaciju trebalo riješiti u što kraćem roku.

Vlada Crne Gore ima obavezu da do 13. maja ove godine obavijesti i Komitet UN protiv mučenja o tome što je preduzeto u posljednjih godinu dana da se istraže prijave iznuđivanja iskaza u 15 slučajeva o kojima je HRA obavijestila i Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i pomenuti Komitet u aprilu prošle godine.

Akcija za ljudska prava se zalaže za primjenu apsolutne zabrane mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori i u tom cilju koristi sve mehanizme zaštite ljudskih prava na domaćem i međunarodnom nivou.