AMNESTY INTERNATIONAL OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZA 2022/23. GODINU

PISMO PREMIJERU: MINISTAR ADŽIĆ DA SUSPENDUJE OKRIVLJENE ZA TORTURU
27/03/2023
TREĆI PUT UKINUTA ODLUKA TUŽITELJKE MAJE KNEŽEVIĆ DA ODBACI KRIVIČNU PRIJAVU GRUJIČIĆA PROTIV POLICIJSKIH INSPEKTORA I NJIHOVIH ŠEFOVA
28/03/2023

AMNESTY INTERNATIONAL OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZA 2022/23. GODINU

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je juče objavila godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu za 2022/23 godinu u kojem se osvrnula na 156 zemalja, uključujući Crnu Goru.

U izvještaju za Crnu Goru se između ostalog, navodi da je nekažnjivost i dalje opstala u odnosu na zločine po međunarodnom pravu i napade na novinare, da je govor mržnje prema ženama pojačan i da su etničke podjele i vjerska netolerancija produbljene. Vlada je propustila da ostvari obećane reforme.

Original Izvještaja na engleskom jeziku je dostupan ovdje.

Prevod Izvještaja je dostupan ovdje.