Premijer Abazović nastavlja da negira koncept građanskog društva

Djelotvornost istraga zlostavljanja u Crnoj Gori 2020-2021.
28/07/2022
ODLOŽITI POČETAK JAVNIH RASPRAVA O IZMJENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU I KRIVIČNOM ZAKONIKU ZA SEPTEMBAR
29/07/2022

Premijer Abazović nastavlja da negira koncept građanskog društva

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba – RAVNOPRAVNO izražava razočarenje i protestuje zbog podrške koju je premijer Dritan Abazović, danas objavljenim stavom, iskazao advokatu Veliboru Markoviću, a time i diskriminaciji žena i LGBTIQ populacije koju Marković podržava govorom mržnje.

Abazović je principijelno protivljenje Markovićevim stavovima, koje su iskazale direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, i dekanica Pravnog fakulteta, Aneta Spaić, a koje su podržale naše organizacije, sveo na nivo “ličnog animoziteta” i time potpuno negirao koncept građanskog društva i kulture ljudskih prava.

Podsjećamo da je Markovićeve stavove, za koje je on odbio da se izvini, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore okarakterisao kao grubi oblik diskriminacije i govora mržnje. Podrškom Markoviću, Abazović ohrabruje govor mržnje u javnom prostoru i sugeriše da se za to može biti i nagrađen članstvom u timu istaknutih pravnika koji mogu da doprinesu interesu građanske države. Dodatno, izjavom da je jednako odbiti biti u radnoj grupi sa onima koji krše zakon, te promovišu mržnju prema određenoj grupi, sa onima koji se neumorno bore za ljudska prava, vladavinu prava i demokratiju, relativizuje u potpunosti koncept građanskog društva i sve vrijednosti na kojima isto počiva.

Posebno zabrinjava činjenica da premijer dolazi iz Građanskog pokreta URA, političke partije koja u svom Statutu navodi da je “građanska i demokratska”, a čiji programski ciljevi obuhvataju “stalno afirmisanje univerzalnih ljudskih prava i zaštitu individualnih sloboda”. Na žalost, stavovi predsjednika te partije ozbiljno odudaraju od takvih programskih ciljeva GP URA, a nerijetko direktno doprinose radikalizaciji javnog diskursa.

Pozivamo premijera Abazovića i predsjednika Građanskog pokreta URA da ozbiljno preispita svoje stavove još jednom prije nego ukazivanje na kršenje ljudskih prava i govor mržnje okarakteriše kao “lični animozitet“. Takođe, apelujemo i na ostale funkcionere i funkcionerke GP URA, kao partije koja je sada u vlasti i ima naglašenu odgovornost, da se drže programskih ciljeva svoje partije koji propisuju to da će se zalagati za stalno afirmisanje univerzalnih ljudskih i građanskih prava.

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba – RAVNOPRAVNO poziva premijera i da se pridržava koncepta odbacivanja politika i socijalnih ponašanja koja bi bilo koga nasilnim ili formalno-pravnim putem dovela u podređeni i ponižavajući položaj, a shodno i proklamovanim programskim ciljevima njegove partije. Svaki drugi pristup ograničava razvoj građanske Crne Gore, ali i naš put ka EU, jer je nedavno i Delegacija EU jasno ukazala da se afirmacijom mizoginih i homofobnih stavova ne može u EU.

Organizacije članice Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba – RAVNOPRAVNO:

Kvir Montenegro
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za ženska prava
Akcija za ljudska prava (HRA)
Aktivna zona
Crnogorski ženski lobi
Juventas
CEDEM
Spektra
Sigurna ženska kuća
NVO Prima
Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP)
FORUM MNE
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)