PROTEST ZBOG SAOPŠTENJA GP URA

Konkurs za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori
12/07/2022
AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA
19/07/2022

PROTEST ZBOG SAOPŠTENJA GP URA

Foto: Vijesti

Protestujemo zbog ovakvog saopštenja Građanskog pokreta URA iz dva razloga.

Prvi je to što se njime krši pretpostavka nevinosti, a drugi je neistinita tvrdnja da svi koji “dižu buku” u vezi Temeljnog ugovora to čine da bi se izbjegla pravda.

Razumljivo je da svi koji žele dobro Crnoj Gori podržavaju aktivan rad Specijalnog državnog tužilaštva, ali podrška koja im se pruža mora biti u skladu sa osnovnim načelima pravičnog postupka. Pročitajte saopštenje URA u produžetku, a onda i član 3 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, koji glasi:

(1) Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

(2) Državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni su da se pridržavaju pravila iz stava 1 ovog člana i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog i načelo sudske nezavisnosti.

Što se tiče politikantske ocjene URA da se onakvom Temeljnom ugovoru sa SPC protive samo oni koji bi da se izbjegne pravda, pozivamo sve da pročitaju primjedbe koji je Akcija za ljudska prava na taj tekst podnijela premijeru i ministru pravde i ministru ljudskih prava.

S indignacijom odbacujemo tvrdnje da su naše primjedbe na Temeljni ugovor političke i da su date da bi bilo ko izbjegao pravdu. To su obične populističke floskule koje mogu samo da obeshrabre javni dijalog i građanski aktivizam. Šteta.

Na kraju upozoravamo da se do pravde ne može “preko koljena”, kršenjem pravila i procedura na kojima se zasnivaju i Crna Gora i Evropska Unija čije se članstvo priželjkuje.