HITNO IZMIJENITI ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

29 godina od granatiranja starog grada Dubrovnika i nekažnjavanja zločina
06/12/2020
MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI: U CRNOJ GORI JE UGROŽENO POVJERENJE GRAĐANA U DRŽAVNE ORGANE KOJI SU DUŽNI DA ŠTITE LJUDSKA PRAVA
09/12/2020

HITNO IZMIJENITI ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

RADsan Getty Images

Na međunarodni dan borbe protiv korupcije, nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Akcija za ljudska prava (HRA), Institut Alternativa (IA), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) i Centar za građanske slobode (CEGAS) predale su Ministarstvu javne uprave nacrt izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ovo je prvi antikorupcijski zakon koji je predložen novoj Vladi sa ciljem da omogući građanima, medijima i nevladinom sektoru da imaju aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije i kontroli rada vlasti.

Pozivamo ministarku Tamaru Srzentić da prihvati naše predloge i što prije zakaže javnu raspravu, kako bi ovaj zakon po hitnom postupku bio usklađen sa međunarodnim standardima.

Evropska komisija i brojne međunarodne institucije su više puta ukazivale da je neophodno izmjeniti ovaj Zakon, posebno potencirajući značaj pristupa informacijama koje mogu ukazati na korupciju i nezakonit rad institucija.

Predloženim nacrtom se ukidaju brojne zakonske odredbe koje je uvela prethodna vlast kako bi na hiljade dokumenata od javnog značaja proglasila državnim ili poslovnim tajnama.

U nacrtu su predložene nove, preciznije, definicije pojmova informacija i testa štetnosti i javnog interesa, usklađene sa međunarodnim standardima, i preciznije su propisani uslovi pod kojima se podaci mogu proglasiti tajnom.

Predviđeno je da institucije i drugi obveznici zakona na svojim sajtovima objavljuju mnogo više podataka, pogotovo o potrošnji njihovih budžeta.

Ojačane su nadležnosti drugostepenog organa da kontroliše istinitost navoda institucija da ne posjeduju tražene podatke, kao i da obezbijedi izvršenje odluka.

Iz nove Vlade su više puta poručili da će njihov rad biti transparentan, zato očekujemo da će biti spremni da u najkraćem mogućem roku predlože izmjene ovog zakona kao jasnu poruku raskida sa dosadašnjom praksom sakrivanja informacija od javnog interesa.

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

NVO Akcija za ljudska prava – HRA

NVO Institut Alternativa – IA

Centar za monitoring i istraživanje – CEMI

Centar za građanske slobode – CEGAS