Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

26/01/2020
REPRESIJA NAD SLOBODOM IZRAŽAVANJA – Reagovanje HRA na ugrožavanje slobode izražavanja hapšenjem i kažnjavanjem građana zbog isticanja zastava i objava na društvenoj mreži Facebook
29/01/2020

Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

 

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA)

u okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

raspisuju

K O N K U R S

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

 

Prijedlozi projekata, koji treba da doprinesu zaustavljanju zabrinjavajućeg trenda sužavanja prostora za građansku participaciju u Crnoj Gori, jačanjem kapaciteta građana, organizacija civilnog društva i institucija da sprovode i nadgledaju uživanje prava na slobodno okupljanje na lokalnom nivou, mogu se dostaviti do 28. februara 2020. godine, do 17h. 

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  •  imaju status pravnog lica;
  •  neprofitnog su tipa;
  •  direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  •  registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  •  imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • imaju godišnji prihod u 2018. ili u 2019. godini manji od 20 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič za podnosioce prijedloga projekata.

Za organizacije čiji projekti budu podržani, osim finansijske podrške biće obezbijeđen i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima i nadgledanju uživanja prava na slobodu okupljanja.

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budżet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, treba poslati na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org sa naznakom – Za konkurs “Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”. Prijedlozi projekata se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2020. godine do 17:00h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@institut-alternativa.org, najkasnije do 21. februara 2020. godine.

Tokom trajanja konkursa, Institut alternativa održaće info sesiju, tokom koje će predstaviti ovaj poziv, teme i uslove konkursa i odgovoriti na pitanja predstavnika OCD zainteresovanih za podnošenje prijedloga projekta. Info sesija će biti održana 13. februara 2020. godine, u EU info centru u Podgorici, sa početkom u 12h.

IA je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 35 000 EUR, pri čemu će projekti biti podržani u iznosu od najmanje 5 000 EUR, a najviše 10 000 EUR.

Napomena: Organizacije koje su koordinatori/nosioci projekta i partneri na projektima koji se finansiraju u okviru EIDHR 2018 Programa, kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava EuropeAid/161931/DD/ACT/ME nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Poziv možete pronaći na sljedećem linku.

“Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru’’ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ovog Poziva predstavlja isključivu odgovornost Instituta alternativa i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.