Konkurs za ilustratora/ku stripa na temu zaštite dječjih prava

Specijalni tužilac Rutović odbacio prijavu protiv Sudskog savjeta
28/10/2019
REAGOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA SOS TELEFON BERANE, CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA, SIGURNA ŽENSKA KUĆA, SOS TELEFON PODGORICA, SOS TELEFON NIKŠIĆ, SPEKTRA I AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM SLUČAJA NASILJA U BERANAMA
02/11/2019

Konkurs za ilustratora/ku stripa na temu zaštite dječjih prava

Isječak iz stripa “Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima”

 

 

 

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA

 

RASPISUJE

 

KONKURS ZA ILUSTRATORA/KU STRIPA NA TEMU ZAŠTITE DJEČJIH PRAVA

 

NVO Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) sprovodi projekat u okviru regionalne inicijative “Jednak pristup djece pravdi” koja se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške. Radi se o dvogodišnjoj inicijativi čiji je cilj stvaranje uslova za primjenu procedura u pravosuđu koje su prilagođene uzrastu djeteta, koje uzimaju u obzir mišljenje djeteta i vode računa o njegovom najboljem interesu.

Cilj ovog konkursa je izbor osobe koja će nacrtati strip sa uputstvima za djecu na temu procedura za zaštitu djeteta od nasilja u porodici, na internetu i u postupku razvoda braka.

 

USLOVI KONKURSA

 

  • Cilj konkursa je izbor osobe koja će nacrtati strip.
  • Konkurs je otvoren do 15. novembra 2019. godine za sva pravna i fizička lica, bez obzira na uzrast i državljanstvo ili drugo lično svojstvo. Radove izrađene u skladu sa uslovima konkursa poslati na: hra@t-com.me, s naznakom „za strip – konkurs“.
  • Predviđeni ukupni honorar za crtanje tri strip priče je 1.100€ (bruto iznos). Moguće je i da se honorar podijeli, u zavisnosti od toga da li će jedna osoba biti odabrana da crta sve tri priče ili ne.
  • Izabrana osoba/e treba da nacrta/ju 3 uputstva za djecu, u formi stripa, do kraja godine. Svako uputstvo će biti predstavljeno na najmanje dvije stranice, koje će sadržati okvirno 6 kaiševa stripa, svaki sa 3-4 kadra (ukupno kadrova od 18 do 22).
  • Tekst u stripu može biti u oblačiću (elipsi koja uokviruje riječi koje izlaze iz usta govornika) i/ili unutar crteža bez oblačića (kao dijalog, monolog ili dio predstavljene stvarnosti).
  • U epizodama će se pojavljivati: dječak, djevojčica, roditelj/i, nastavnik/ica, sudija/sutkinja, lice za podršku i službenik/ica Centra za socijalni rad.
  • U svakoj epizodi će biti predstavljena problematična situacija na zadatu temu i način njenog rješavanja.
  • HRA će do početka crtanja stripa obezbijediti scenario. Poštovaće se autorska prava svih učesnika konkursa u slučaju da bude odlučeno da se na bilo koji način koriste njihova likovna rješenja.

 

 POSEBNI USLOVI

 

  1. Pošaljite u koloru jedan kaiš stripa sa 3-4 kadra u kojima ćete predstaviti nekoliko osnovnih likova (dječak, djevojčica, roditelji, nastavnici, sudija, lice za podršku, službenik Centra za socijalni rad) u stavu mirno i u pokretu, u različitim okruženjima (u učionici, ispred škole, kod kuće, u kancelariji Centra za socijalni rad). Nije neophodno da crtežom predstavite neku priču, već da likove prikažete u različitim situacijama i okruženjima.
  1. Radove nam pošaljite u elektronskoj formi u formatu A4, grafička priprema: tiff, eps, ilustrator eps ili pdf, rezolucija: 300 dpi, colour mode: CMYK.