HRA na konsultacijama povodom izbora novog Ombudsmana

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja
09/10/2019
Početak suđenja po tužbi protiv Sudskog savjeta zbog izbora sudija
21/10/2019

HRA na konsultacijama povodom izbora novog Ombudsmana

Izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, učestvovala je danas na konsultacijama koje je predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, organizovao povodom izbora novog Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsmana) ispred 19 NVO koje su za Ombudsmana predložile profesora dr Nebojšu Vučinića, bivšeg sudiju Evropskog suda za ljudska prava u dva mandata. Konsultacijama su prisustvovali ovlašćeni predlagači ukupno osam kandidata za Ombudsmana.

Gorjanc Prelević je na sastanku ukazala da Vučinić ne samo da zadovoljava kriterijume koje domaći zakon propisuje za Ombudsmana, već i međunarodne standarde onoga što bi Ombudsman trebalo da predstavlja u vidu dokazane nepristrasnosti i izrazite stručnosti. Podsjetila je da crnogorski Ombudsman nije dobio akreditaciju A klase u odnosu na Pariske principe o statusu nacionalnih institucija za ljudska prava zbog nedostataka u uslovima izbora i načinu izbora prostom skupštinskom većinom, te da bi izbor Vučinića, koji je neprikosnoveno stručan i nepristrasan kandidat te nedostatke premostio, jer bi mogao da obezbijedi najširi konsenzus.

Istakla je da Vučinić nikada nije bio politički angažovan, a da je svoju nepristrasnost i posvećenost ljudskim pravima dokazao suđenjem u Strazburu kao i javnim kritikama djelovanja državnih organa, i onda kada su u njima radili ili ih predstavljali njegovi prijatelji. Naglasila je da je Vučinić sudio u oko 2500 predmeta Evropskog suda za ljudska prava, što ga vjerovatno čini i najvećim stručnjakom za uporedne pravne sisteme, uključujući i rad ombudsmana koji se prikazivao u tim predmetima.

Podsjećamo, ukupno 19 NVO je 16.9.2019. godine zvanično uputilo inicijativu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da Skupštini Crne Gore predloži profesora dr Nebojšu Vučinića kao kandidata za novog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. U inicijativi se navodi da bi predlaganje profesora Vučinića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda omogućilo Crnoj Gori da dobije Ombudsmana međunarodnog renomea, koji ispunjava sve uslove i ima sve osobine da bude Zaštitnik ljudskih prava i sloboda svih građanki i građana Crne Gore, kao i svih drugih koji se nađu u nadležnosti njenih državnih organa.