Početak suđenja po tužbi protiv Sudskog savjeta zbog izbora sudija

HRA na konsultacijama povodom izbora novog Ombudsmana
17/10/2019
Sudski savjet tužbu kojom je osporena zakonitost njegovog postupanja smatra “rezultatom ličnog nezadovoljstva”
22/10/2019

Početak suđenja po tužbi protiv Sudskog savjeta zbog izbora sudija

Sjutra u 9:45h u Upravnom sudu Crne Gore, pred sudijom Medinom Mušović, počinje suđenje po tužbi Ivana Vukićevića protiv Sudskog savjeta, kojom je tražio da se poništi odluka o izboru deset kandidata i kandidatkinja za sudije osnovnih sudova iz juna 2018. godine (odluka 01-3828/18-2 od 18.6.2018).

Ročište je zakazano tek posle jedne godine i četiri mjeseca od kad je tužba podnijeta, iako je, u međuvremenu, odlučivano o tužbama koje su kasnije podnijete, u predmetima za koje nije bila propisana hitnost u odlučivanju. U međuvremenu je troje od deset izabranih kandidata i kandidatkinja na osporenom konkursu izabrano za sudije i stupilo na dužnost – dvojica u Osnovnom sudu u Podgorici, jedna u Osnovnom sudu u Beranama, dok preostalih sedam izabranih još pohađaju inicijalnu obuku u trajanju od 18 mjeseci. Sudski savjet nije odložio početak obavljanja sudijske funkcije ni jednom kandidatu/kinji, iako je to mogao učiniti na osnovu čl. 107 st. 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama znajući da je pokrenut upravni spor. Ovo upućuje na zaključak da je Sudski savjet iz nepoznatih razloga uvjeren da Upravni sud neće poništiti njegov konkurs.

Tužilac Ivan Vukićević je savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici i bio je učesnik konkursa za izbor kandidata za sudije br. 01-3197/18 od 26.04.2018. godine. Sudski savjet je 18. juna 2018. izabrao deset kandidata i kandidatkinja za sudije osnovnih sudova na osnovu tog oglasa. Vukićević je protiv te odluke Sudskog savjeta 12. jula 2018. podnio tužbu Upravnom sudu zbog povrede pravila postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. On je, pored ostalog, osporio i nepristrasnost članova Sudskog savjeta koji su odlučivali o izboru kandidata/tkinja. Naveo je da se dva člana Sudskog savjeta iz reda sudija, Milić Međedović i Željka Jovović, nijesu izuzeli iz odlučivanja o tri kandidata koji su bili njihovi višegodišnji savjetnici. Naveo je i da prije početka testiranja Komisija nije utvrdila identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, u skladu sa Poslovnikom, da lista prijavljenih kandidata na javni oglas nije bila javno objavljena, itd. U odnosu na intervju je osporio to što, suprotno propisanoj proceduri, svima nijesu postavljana ista pitanja, pri čemu su intervjui bili različitog trajanja, od 4-5 minuta do najviše 15 minuta, kao i to što im nisu postavljana pitanja u skladu sa Smjernicama za obavljanje intervjua Sudskog savjeta.

HRA od 2017. godine upozorava na selektivan pristup Sudskog savjeta intervjuisanju učesnika/ca konkursa za izbor sudija. HRA je u julu 2019. godine zatražila od Sudskog savjeta da ponovi intervjue sa svim učesnicima/cama konkursa za izbor kandidata/kinja za sudije osnovnih sudova zbog činjenice da njih sedmoro na intervjuu nije dobilo ni jedno pitanje, a da niko nije dobio sva neophodna pitanja propisana Smjernicama za zakonito ocjenjivanje. S obzirom na to da Savjet nije ponovio intervjuisanje, već je na osnovu nepostojećih i nepropisnih intervjua izabrao 10 kandidata i kandidatkinja za sudije 12. jula 2019, HRA je zajedno sa MANS-om i Institutom alternativa protiv svih članova i članica Sudskog savjeta u septembru 2019. podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, protivzakonit uticaj, falsifikovanje isprave i povredu ravnopravnosti.

Ivan Vukićević je drugom tužbom, koju je podnio u avgustu ove godine, osporio i odluku Sudskog savjeta o izboru kandidata/kinja za sudije osnovnih sudova iz jula 2019. godine.