6/3/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO “KAKO UNAPRIJEDITI POSREDOVANJE (MEDIJACIJU) U CRNOJ GORI?”

5/3/2017 NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO PROPUŠTENA PRILIKA ZA REFORMU
05/03/2017
7/3/2017 DRŽAVA DA VIŠE PODSTIČE POSREDOVANJE
07/03/2017

6/3/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO “KAKO UNAPRIJEDITI POSREDOVANJE (MEDIJACIJU) U CRNOJ GORI?”

RukovanjeSjutra, u utorak, 7.3.2017, od 11h do 14:30h u PR Centru, Akcija za  ljudska prava (HRA) organizuje okrugli sto pod nazivom “Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori?” prema agendi.

Osnov za diskusiju je HRA izvještaj “Posredovanje (medijacija) u Crnoj Gori”. Skup se održava u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprjeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji sprovode Akcija za ljudska prava i Centar za monitoring i istraživanje CeMI uz podršku Kraljevine Holandije.

U izvještaju se, kao jedan od zaključaka, navodi da se vansudsko rješavanje sporova posredovanjem (medijacijom) aktivno primjenjuje u Crnoj Gori od 2008. godine i da se od tada u prosjeku na godišnjem  nivou održavalo po 560 medijacija u građanskim stvarima, što je više nego u gotovo polovini država članica Evropske unije. Međutim, kako primjena medijacije ni na nivou EU nije zadovoljavajuća, Crna Gora treba da se ugleda na one evropske i druge države u kojima je razvijen ovaj brz, fleksibilan i ekonomičan način vansudskog rješavanja sporova. Zatim, procjenjuje se da je iz državnog budžeta Crne Gore u periodu od 2012-2015. godine isplaćeno oko 33 miliona eura za sudske troškove sporova koje je država izgubila. Da su ti sporovi bar djelimično riješeni posredovanjem, značajna sredstva su mogla biti korisnije upotrebljena u opštem interesu.