20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
20/10/2016
24/10/2016 GODINU DANA POSLE POLICIJSKE TORTURE NA ULICAMA PODGORICE
24/10/2016

Obavještenje

Obavještavamo da je prijave na konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO) osim na e-mail hra@t-com.me moguće slati i na e-mail adresu martina@hraction.org
Hvala.

Akcija za ljudska prava.