20/10/2015 – OSUDA PRIJETNJI DIREKTORKI TV VIJESTI MARIJANI BOJANIĆ

19/10/2015 – PROTEST POVODOM NOVOG NAPADA I PRIJETNJI NOVINARKAMA
19/10/2015
23/10/2015 – O PRAVIMA NOVINARA DA IZVJEŠTAVAJU O POSTUPANJU POLICIJE PRILIKOM OBEZBJEĐIVANJA PROTESTA
23/10/2015

20/10/2015 – OSUDA PRIJETNJI DIREKTORKI TV VIJESTI MARIJANI BOJANIĆ

Akcija za ljudska prava osuđuje i drugu prijetnju smrću koju je tokom jučerašnjeg dana primila direktorka televizije Vijesti Marijana Bojanić od osobe koja se na društvenoj mreži Facebook predstavljala kao Mirko Đaga Draganić, menadžer Demokratske partije socijalista u Nikšiću. Posebno uznemirava izričita prijetnja Draganića, koji je u istom prijetećem kontekstu pomenuo i djecu Marijane Bojanić. Prvu prijetnju joj je uputila još uvijek neidentifikovana osoba na društvenoj mreži Twitter.

Marijana Bojanić je prijavila obje prijetnje Upravi policije, odjeljenju za sajber kriminal, kome je na čelu gospodin Jakša Backović.

Očekujemo od policije i državnog tužioca da istrazi i procesuiranju ovog slučaja pristupe ozbiljno i efikasno, imajući u vidu posebnu društvenu opasnost prijetnji koje se upućuju novinarima, i činjenici da do danas mnogi slučajevi napada i prijetnji novinarima u Crnoj Gori nisu ni rasvijetljeni ni kažnjeni.

Od Demokratske partije socijalista očekujemo da saopšti da li je osoba koja je Marijani Bojanić uputila prijetnje zaista menadžer u toj partiji i da se odredi prema tim prijetnjama.

NVO Akcija za ljudska prava se godinama zalaže za uvođenje novih krivičnih djela u Krivični zakonik Crne Gore u cilju pojačane krivičnopravne zaštite novinara od napada i drugih djela koja ih sprječavaju da obavljaju svoju profesiju od javnog interesa. Našu inicijativu prema istraživanju CEDEM-a u većini podržavaju i novinari, podržava je Sindikat medija, načelno je podržalo i nekoliko političkih stranaka, ali do danas se ni jedna stranka nije odlučila da inicijativu i zvanično predoči crnogorskom parlamentu. Pitamo se kakav bi to sljedeći napad trebalo da se dogodi pa da se poslanici i poslanice motivišu za taj konkretan korak?

Tim Akcija za ljudska prava