8/1/2015 Povodom napada na Charlie Hebdo

POLICIJSKI INTEGRITET IZ PERSPEKTIVE OSJETLJIVIH GRUPA: PRAKTIČNI VODIČ ZA RAD POLICIJE SA OSJETLJIVIM I MARGINALIZOVANIM DRUŠTVENIM GRUPAMA
08/01/2015
14. Da li je dozvoljeno da mediji objavljuju snimak na kojem se vidi ubistvo? Mislim na snimke iz Francuske na kojem se vidi kako terorista ubija čovjeka na ulici?
14/01/2015

8/1/2015 Povodom napada na Charlie Hebdo

photo08012014Akcija za ljudska prava učestvuje u žalosti porodica žrtava jučerašnjeg masakra u prostorijama pariškog nedjeljnika Charlie Hebdo. Dijelimo tugu i svih Francuza i poštovalaca demokratije i slobode govora širom svijeta.

Stvaraoci Charlie Hebdo-a su odano i plemenito služili najčovječnijem u nama – potrebi da se izražavamo, razgovaramo, da se ne klanjamo idolima, da kroz debatu pronađemo najbolje ideje koje svijet mogu da učine bezbjednijim i ljepšim mjestom za život.

Jučerašnja tragedija podsjeća da je jedino relevantno razlikovati ljude na one koji praktikuju divljaštvo i nasilje koriste umesto argumenata, i ostale koji poštuju pravo na različito mišljenje i slobodnu razmjenu misli kao jedno od najviših civilizacijskih dostignuća.

Divljaštvu se suprotstavimo tako što ćemo se potruditi da pobijedi kultura poštovanja ljudskih prava svakog ljudskog bića, koja jedina svakome daje šansu da preživi i ostvari svoje sposobnosti.

Tea Gorjanc-Prelević
izvršna direktorica HRA