10/12/2014 – POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – ZAJEDNIČKI STAVOVI UN KOMITETA O CRNOJ GORI

10/12/2014 – PISMO ZA VDT-A O SLUČAJU ČIKIĆ I SDA
10/12/2014
12/12/2014 – VLADA NESPREMNA DA OTVORI PROCES ZVANIČNOG PRAĆENJA REFORME PRAVOSUĐA ZA ŠIRU KRITIČKU JAVNOST
12/12/2014

10/12/2014 – POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – ZAJEDNIČKI STAVOVI UN KOMITETA O CRNOJ GORI

Koristimo priliku da danas skrenemo pažnju na zajedničke stavove čak četiri komiteta Ujedinjenih nacija koji su ove godine razmatrali kako Crna Gora poštuje ljudska prava – Komiteta za ljudska prava, Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije, Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava i Komiteta za sprječavanje torture.

Svaki komitet je, u svom domenu, dao brojne preporuke, ali su zajedno došli do sljedećih 5 zaključaka:

1) da je za adekvatnu zaštitu ljudskih prava neophodno obezbijediti nezavisno i nepristrasno sudstvo u Crnoj Gori i da u tom cilju treba preduzeti sve potrebne mjere, a prvenstveno propisati jasne i objektivne kriterijume i postupke za imenovanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija;

2) da je neophodno povećati kapacitete Ombudsmana (ljudske i materijalne) da bi ta ustanova ostvarivala važnu ulogu u zaštiti ljudskih prava. Preporučeno je i da se objektivno procijene dosadašnji rezultati rada Ombudsmana;

3) da je neophodno da Crna Gora počne da prikuplja jasne i precizne statističke podatke i vodi uredne evidencije da bi uopšte moglo da se ocijeni uživanje ljudskih prava na njenoj teritoriji;

4) u odnosu na zaštitu od diskriminacije, da se pojačaju napori da se obezbijedi razumijevanje zabrane diskriminacije, da se obuče sudije, tužioci, policajci kako da prepoznaju diskriminatornu namjeru, djelotvorno istraži i odgovarajuće kazni izazivanje mržnje i svaki vid nasilja motivisan mržnjom po nekom diskriminatornom osnovu, posebno da se suzbije i kažnjava diskriminacija u odnosu na Rome i LGBT osobe;

5) da Vlada treba da uključi nevladine organizacije u izradu sledećih zvaničnih izvještaja o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Izvještaji komiteta su na engleskom jeziku dostupni na: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

Država je dužna da ih prevede i postupi po njima.

Tim Akcije za ljudska prava