4. Danas je u novinama objavljen tekst – ispovijest žene čiji muž je koristio ulje od kanabisa – marihuane, i koja tvrdi da mu je to produžilo život. U tekstu je novinarka navela da je “upotreba takvih preparata protivzakonita” ali sve drugo u opširnom tekstu je samo izjava žene koja govori u prilog takvom lijeku. Da li je u skladu sa standardima profesionalnog novinarstva to što u tekstu nema mišljenja ni jednog ljekara?

3. Možete li mi reći šta mislite o novinarskoj praksi kada novinari o okolnostima neke nesreće ispituju komšije? Tačnije, kada se nedavno dogodilo ubistvo u Nikšiću (prije nekoliko mjeseci) novinari su dolazili kod nas i kod drugih komšija i ispitivali da li smo čuli svađu u kući, da li smo primjetili da dolazi policija i slično. Je li to dozvoljeno? Vidjeli smo i da su kasnije objavili izjave nekih komšija.
17/11/2014
5. Ponekad sopstvena saznanja o nečemu, koja ne mogu da provjerim, ali sam uvjeren da su tačna, pripisujem dobro upućenom anonimnom izvoru. Da li postupam etično?
19/11/2014

4. Danas je u novinama objavljen tekst – ispovijest žene čiji muž je koristio ulje od kanabisa – marihuane, i koja tvrdi da mu je to produžilo život. U tekstu je novinarka navela da je “upotreba takvih preparata protivzakonita” ali sve drugo u opširnom tekstu je samo izjava žene koja govori u prilog takvom lijeku. Da li je u skladu sa standardima profesionalnog novinarstva to što u tekstu nema mišljenja ni jednog ljekara?

Novinari su dužni s posebnom pažnjom izvještavati o temama vezanim za zdravlje, posebno ako se govori o novim ili alternativnim metodama liječenja, kao i o tzv. nadriljekarima i njihovim navodnim uspjesima. U Kodeksu novinara Crne Gore napominje se, u smjernicama za načelo 8, da ” novinar mora iskazati posebnu dozu razložne sumnje i uzdržanosti”, što bi u slučaju koji navodite značilo da je bilo neophodno objaviti mišljenje ljekara. Poželjno bi bilo da novinar objavi i stavove relevantnih međunarodnih organizacija poput Svjetske zdravstvene organizacije ili istraživanja objavljena u relevantnim naučnim časopisima o toj temi.

Treba imati u vidu i da je Zakonom o medijima zabranjeno reklamiranje opojne droge. U situaciji koju opisujete, moglo bi se smatrati da se upotreba marihuane (opojne droge) reklamira, jer ne postoji stručno mišljenje ljekara ili neko drugo relevantno mišljenje povodom tvrdnje da konzumacija ulja od kanabisa-marihuane produžava život.

Ako želite da se o ovom ili nekom drugom slučaju izjasni samoregulatorno medijsko tijelo, podsjećamo na adrese samoreugaltornih tijela u Crnoj Gori:

Medijski savjet za samoregulaciju: zalba@medijskisavjet.me

Ombudsman Vijesti: ombudsman@vijesti.me

Ombudsman Dana: ombudsman@dan.co.me

Ombudsman Monitora: monitor.omb@gmail.com

Samoregulatorni savjet za lokalnu štampu: amer.ramusovic@rfzcg.co.me.