12/11/2014 Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava sjutra učestvuje u radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

2. Da li je u redu da neke dnevne novine objavljuju fotografije žena u toplesu sa lascivnim komentarima, a nikad fotografije muškaraca? Mislite li da se ovakvim fotografijama doprinosi stvaranju slike žene kao seksualnog objekta?
08/11/2014
3. Možete li mi reći šta mislite o novinarskoj praksi kada novinari o okolnostima neke nesreće ispituju komšije? Tačnije, kada se nedavno dogodilo ubistvo u Nikšiću (prije nekoliko mjeseci) novinari su dolazili kod nas i kod drugih komšija i ispitivali da li smo čuli svađu u kući, da li smo primjetili da dolazi policija i slično. Je li to dozvoljeno? Vidjeli smo i da su kasnije objavili izjave nekih komšija.
17/11/2014

12/11/2014 Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava sjutra učestvuje u radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević učestvovaće sjutra u radu sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, s početkom u 10 časova.

Na sjednici će se raspravljati o Predlogu zakona o dopunama Zakona o medijima (koji su podnijeli poslanici: Genci Nimanbegu, Azra Jasavić, Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Rifat Rastoder, Snežana Jonica, Andrija Popović i Almer Kalač) kao i Predlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (koji su podnijele poslanice: Snežana Jonica, Draginja Vuksanović i Azra Jasavić)

Predstavnica HRA će iznijeti argumente protiv vraćanja Klevete i Uvrede u KZ Crne Gore.

Iako se protivimo predlogu za ponovno uvođenje tih krivičnih djela (štaviše, mislimo da iz KZ-a treba brisati i preostala k.d. iz glave Krivična djela protiv časti i ugleda), razumijemo motiv da se konačno obustavi prizemna kampanja dnevnog lista Informer protiv Vanje Ćalović. Ipak, smatramo da predloženo vraćanje Klevete i Uvrede ne bi tome moglo da doprinese ništa više od postojećih instrumenata građanskog prava, dok bi vraćanje tih krivičnih djela značilo smanjenje nivoa zaštite slobode izražavanja koji je Crna Gora postigla dekriminalizacijom.

S druge strane, obavještavamo da državni tužilac do danas ni na koji način nije odgovorio na našu prijavu iz juna ove godine protiv Informera jer taj list u kontinuitetu na naslovnim stranama objavljuje pornografski sadržaj dostupan djeci, što je zabranjeno k.d. iz člana 211 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nejasno nam je zbog čega državni tužilac ignoriše ovu prijavu ili je toliko dugo razmatra. I novoizabranog VDT Ivicu Stankovića smo prije dvije nedjelje, 28. oktobra, obavijestili o toj prijavi.

Neprihvatljivo je da u nekim slučajevima državni tužioci u roku od 24h objave stav o krivičnoj prijavi (afera ”Snimak” na primjer, kada su bile ugrožene pozicije izvršne vlasti), dok u drugim, po nama sasvim očiglednim slučajevima kao što je ovaj, ni na koji način ne reaguju više od  četiri mjeseca.

Tim HRA