1/11/2014 – POVODOM POČETKA PROJEKTA „PODRŠKA RAZUMIJEVANJU SLOBODE IZRAŽAVANJA I NOVINARSKE ETIKE”

31/10/2014 – POVODOM PREDLOGA DA SE PONOVO UVEDU KRIVIČNA DJELA KLEVETE I UVREDE
31/10/2014
1/11/2014 POGLEDAJTE KOLIKO NETAČNO OBAVJEŠTAVA INFORMER
01/11/2014

1/11/2014 – POVODOM POČETKA PROJEKTA „PODRŠKA RAZUMIJEVANJU SLOBODE IZRAŽAVANJA I NOVINARSKE ETIKE”

Akcija za ljudska prava, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, 1. novembra 2014. počinje sa sprovođenjem projekta Podrška razumijevanju slobode izražavanja i novinarske etike, koji će trajati do kraja avgusta 2015.

Projekat će omogućiti:

• izradu on-line platforme putem koje će novinari i drugi zainteresovani građani moći da postavljaju pitanja iz oblasti novinarske etike i slobode izražavanja i da na njih dobiju odgovor stručnjaka. Naravno, pitanja se mogu postaviti i anonimno. Stranica www.savjeti.hraction.org se primjenjuje od 1. novembra 2014!

• nedjeljnu dostavu sažetog pregleda postavljenih pitanja i odgovora stručnjaka elektronskom poštom (preko e-mail liste);

• nastavak objavljivanja mjesečnih biltena o razvoju sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, sa sažetim prikazom presuda donijetih u odnosu na slobodu izražavanja i konkretne teme u vezi pristupa informacijama, objavljivanja poverljivog sadržaja, korišćenje snimaka video nadzora, govora mržnje, uvrede, itd. Ako smatrate neku temu posebno važnom za slobodu izražavanja i Crnu Goru, pozivamo Vas da je predložite!

Pozivamo sve zainteresovane za prijem nedjeljnih sažetaka i mjesečnih biltena da se prijave za članstvo na e-mail listi projekta, za šta je jedini uslov slanje prijave na hra@t-com.me.

Radujemo se budućoj saradnji i očekujemo Vaša pitanja!

Tim Akcije za ljudska prava