31/10/2014 – POVODOM PREDLOGA DA SE PONOVO UVEDU KRIVIČNA DJELA KLEVETE I UVREDE

28/10/2014 – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM NASTAVKA OBJAVLJIVANJA PORNOGRAFSKOG MATERIJALA U LISTU INFORMER
28/10/2014
1/11/2014 – POVODOM POČETKA PROJEKTA „PODRŠKA RAZUMIJEVANJU SLOBODE IZRAŽAVANJA I NOVINARSKE ETIKE”
01/11/2014

31/10/2014 – POVODOM PREDLOGA DA SE PONOVO UVEDU KRIVIČNA DJELA KLEVETE I UVREDE

Akcija za ljudska prava smatra neracionalnim predlog da se Kleveta i Uvreda ponovo uvedu kao krivična djela zato što važeće građansko pravo sadrži dovoljno instrumenata da se obezbijedi zaštita prava ličnosti.

Podsjećamo da se predlaže ponovo uvođenje prava da osoba, pored građanske tužbe za naknadu štete zbog objavljivanja netačnih ili uvredljivih informacija, može da podnese i krivičnu tužbu, koja bi, ako s njom uspije, dovela do toga da se tuženi obaveže da uplati i posebnu kaznu u državni budžet. Na ovaj način se u stvari omogućava dodatno, dvostruko kažnjavanje i ništa više.

Iako, nažalost, posebno ”Informer” objavljuje nedopuštene – nezakonite sadržaje, retrogradno vraćanje ovih krivičnih djela nije odgovarajuća i neophodna reakcija na to. Isto kao što neko novo strašno ubistvo ne može samo po sebi da opravda zahtjev za vraćanje smrtne kazne.

To što kleveta u Crnoj Gori više ne postoji kao krivično djelo ne znači opraštanje odgovornosti za namjerno plasiranje laži, uvreda ili drugo neodgovorno informisanje koje ne može biti u javnom interesu. Za ovakve štetne pojave postoje sankcije u parničnom postupku u vidu privremene i trajne zabrane objavljivanja, naknade štete i objavljivanja presude ili ispravke ili drugog čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom. Naglašavamo da je i u građanskom postupku po privatnoj tužbi za zaštitu ličnog integriteta takođe moguće obezbijediti da sud zabrani objavljivanje osporenog sadržaja (čl. 151 ZOO), na isti način kao što bi se to moglo učiniti i u krivičnom postupku, po privatnoj tužbi.

Podsjećamo i da su se za dekriminalizaciju Klevete i Uvrede založile 22 organizacije i pojednici, kao i da su sve međunarodne organizacije koje nadziru poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori pozdravile dekriminalizaciju. Vraćanje ovih krivičnih djela značilo bi snižavanje prethodno dostignutog nivoa poštovanja ljudskog prava na slobodu izražavanja.

Povodom predloga upućenog Skupštini Crne Gore za ponovnu kriminalizaciju Klevete i Uvrede zatražićemo da naši predstavnici prisustvuju sjednicama nadležnih odbora na kojima će se raspravljati o ovom predlogu, da bismo doprinjeli sagledavanju posljedica ponovnog uvođenja ovih krivičnih djela.

Tim Akcije za ljudska prava

* * *

Zapisnik sa sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu iz 2011. godine na kojoj je izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević zastupala stavove grupe NVO koja se zalagala za dekriminalizaciju klevete i uvrede i drugih članova glave XVII KZ