7/2/2014 Promocija stripa “Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima”

6/2/2014 Poziv medijima na promociju stripa “Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima – pomoćnog udžbenika za predmet Građansko obrazovanje
06/02/2014
11/2/2014 Reagovanje 13 NVO povodom saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”
11/02/2014

7/2/2014 Promocija stripa “Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima”