17/10/2013 Saopštenje povodom dana borbe protiv siromaštva

16/10/2013 Inicijativa za pomilovanje građana MZ Beranselo podnijeta Predsjedniku Crne Gore
16/10/2013
23/10/2013 Medijsko samoregulatorno tijelo prihvatilo žalbu Akcije za ljudska prava na postupanje Pobjede
23/10/2013

17/10/2013 Saopštenje povodom dana borbe protiv siromaštva

international-day-for-the-eradication-of-poverty

Photo: Hélène Vallée

Na svjetski dan borbe protiv siromaštva, Akcija za ljudska prava podsjeća da je ove godine:

1) povećana stopa poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19 %, što jeste dovelo do povećanja cijena i dodatno ugrozilo položaj najsiromašnijih stanovnika Crne Gore;

2) radno sposobnim nezaposlenim roditeljima pravo na osnovnu socijalnu pomoć – materijalno obezbjeđenje – ograničeno na 9 mjeseci godišnje, tj. uskraćeno je za 3 mjeseca godišnje, što je dodatno ugrozilo njihovu djecu s obzirom da je iznos dječijeg dodatka za dijete koje je korisnik materijalnog obezbjeđenja povećan za samo 4 eura;

3) iznosi socijalne pomoći nisu usklađeni sa ekonomskim pokazateljima, već su višestruko manji od iznosa koji je neophodan za preživljavanje od gladi: minimalni iznos potrošačke korpe za avgust 2013. u Crnoj Gori bio je 800,4 eura, od čega je 235,8 eura neophodno samo sa prehranu četvoročlane porodice, dok visina materijalnog obezbjeđenja za porodicu od četiri člana iznosi polovinu manje – samo 108 eura!

4) u posebno teškom položaju su osobe sa invaliditetom, s obzirom na to da visina lične invalidnine mjesečno iznosi 108,8 eura, a dodatak za njegu i pomoć drugog lica 63 eura, što je apsolutno nedovoljno za preživljavanje i mjesečno obezbjeđivanje plaćene pomoći;

5) iako su beskućnici u zakonu predviđeni kao kategorija socijalno ugroženih koja ima pravo na socijalnu zaštitu, i da država, odnosno lokalna samouprava mogu da osnuju prihvatilišta za beskućnike, zima će se dočekati sa samo jednim prihvatilištem u Crnoj Gori, u Pljevljima.

Ni ove godine Ustavni sud nije odlučio o Predlogu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite Skupštine Glavnog grada Podgorica, kojom je propisano da pravo na korišćenje narodne kuhinje na Koniku imaju samo državljani i državljanke Crne Gore, protivno međunarodnom standardu o pravu svake osobe na zaštitu od gladi, bez diskriminacije, koji je podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, podržavši tako inicijativu HRA podnijetu tom sudu još u avgustu 2011. godine, tj. prije više od dvije godine.

Akcija za ljudska prava godinama apeluje da se pojača kontrola i preispita opravdanost dodjeljivanja prava na socijalnu pomoć s jedne strane, a da se povećanjem davanja s druge strane omogući onima kojima je ona neophodna da prežive s tom socijalnom pomoći, kao što je to slučaj u drugim državama.