20/09/2013 Saopštenje povodom predloga promjena tri zakona o pravosuđu (Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima i Zakona o državnom tužilaštvu)

19/09/2013 Saopštenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu
19/09/2013
1/10/2013 Saopštenje povodom aktivnosti u okviru projekta “Djeco, pišite Ombudsmanu!”
01/10/2013

20/09/2013 Saopštenje povodom predloga promjena tri zakona o pravosuđu (Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima i Zakona o državnom tužilaštvu)

Akcija za ljudska prava je Ministarstvu pravde i poslanicima predložila ukupno 45 amandmana na tri predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o Državnom tužilaštvu i Zakona o sudovima, uoči rasprava u plenumu o ovim zakonima koje počinju naredne nedjelje.

Predlozi koje je sačinilo Ministarstvo pravde sadrže odredbe neophodne za usklađivanje sa Ustavom, ali i nekoliko usputnih izmjena zakonskih odredbi koje nijesu neophodne za usklađivanje s Ustavom, pri čemu ni blizu ne sadrže sva neophodna poboljšanja ovih zakona.

U odnosu na neophodno usklađivanje zakona sa Ustavnim amandmanima, predložili smo:

1)     da skupštinski odbor 2/3 većinom svih svojih članova utvrđuje kandidate za članove Sudskog savjeta van reda sudija, da bi se tako spriječilo izigravanje ustavnog principa izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika 2/3 većinom od strane Skupštine, jer je Ustavom omogućeno da ih de facto izabere skupštinski odbor, nadležan da prostom većinom glasova prisutnih članova utvrdi tačan broj kandidata za članstvo koje onda Skupština treba da izabere;

2)     da se obavezno propišu odredbe o dodatnim uslovima za članstvo u Sudskom i Tužilačkom savjetu, kojima će se spriječiti konflikt interesa i politička povezanost članova Sudskog i Tužilačkog savjeta;

3)     u odnosu na sastav Tužilačkog savjeta, smatramo da nije adekvatno primjenjena preporuka Venecijanske komisije da u sastavu tog savjeta budu i predstavnici civilnog društva, jer je neopravdano favorizovana samo jedna organizacija civilnog društva – Udruženje pravnika Crne Gore, koja predlaže člana savjeta. Takođe, smatramo da Udruženje tužilaca, koje takođe ima pravo da predloži jednog člana, nije pravi predstavnik civilnog društva, jer je to strukovna organizacija čiji su članovi isključivo tužioci, i koja će tako biti u prilici da za člana Savjeta predloži tužioca u penziji, što je i do sada bila praksa u Tužilačkom savjetu, čime se neće obezbijediti adekvatna kontrolna funkcija predstavnika građanskog društva u tom tijelu.

Predložili smo i uvođenje redovnog ocjenjivanja sudija i tužilaca, kako je predložila i Evropska komisija, i obavezu savjeta da unaprijede postojeći metod ocjenjivanja. U cilju povećanja efikasnosti disciplinskih postupaka, predložili smo uvođenje instituta disciplinskog tužioca pri sudskom i tužilačkom savjetu, proširivanje kruga ovlašćenih za pokretanje disciplinskih postupaka, kao i preciziranje disciplinskih prekršaja. Predložili smo i preciziranje profesionalnih aktivnosti kojima sudije i tužioci mogu da se bave mimo svojih osnovnih funkcija, kao i otvaranje sjednica oba savjeta za javnost i propisivanje obaveze da na sajtovima ova tijela objavljuju sve svoje odluke i obavještenja.

Posebno ističemo predlog da se obavezno Zakonom o sudovima propiše prenos nadležnosti organa za prekršaje na redovne sudove, jer situacija u kojoj organi za prekršaje, koji ne ispunjavaju uslov nezavisnosti s obzirom na to da ih bira izvršna vlast, neopravdano nastavljaju da dijele pravdu protivno standardima ljudskog prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja već gotovo punih 10 godina obavezuje Crnu Goru.

 

Predlog amandmana na Predlog zakona o Sudskom savjetu

Predlog amandmana na Predlog zakona o sudovima

Predlog amandmana na Predlog zakona o državnom tužilaštvu