25/04/2012

Djeco, pišite Ombudsmanu!

– Preuzmite strip (PDF format) – Čitajte strip online – Uputstvo za korišćenje stripa u nastavi građanskog vaspitanja – Prva epizoda stripa na engleskom jeziku   […]
20/04/2012

20/ 04/ 2012 Pristup informacijama državnog tužilaštva Crne Gore o procesuiranju 12 slučajeva kršenja ljudskih prava

Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom dobijenih informacija Odgovori Vrhovnog državnog tužilaštva primljeni 12.04.2012 Uporedni prikaz postavljenih pitanja i dobijenih odgovora Opis postupka dobijanja informacija – […]
18/04/2012

18/ 04/ 2012 Istraživanje „Stavovi o torturi“

Istraživanje javnog mnjenja „Stavovi o torturi“ sprovedeno je u saradnji sa agencijom Ipsos Strategic Marketing u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa […]
11/04/2012

11/04/2012 Povodom prvostepene presude u incidentu protiv Jehovinih svjedoka.

Izvršna direktorica MVO Akcija za ljudska prava Tea Goijanc Prelević ocijenila je da država još nije obezbjedila Ustavom garantovanu slobodu vjeroispovjesti i okupljanja. Ona je to […]
06/04/2012

06/04/2012 Saopštenje povodom stanja u JU Zavod “Komanski most”

Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava (HRA) u ime NVO monitoring tima koga pored HRA čine Centar za građansko obrazovanje, Centar za antidiskriminaciju EKVISTA i Sigurna […]
01/04/2012

01/04/2012 O predlogu amandmana na Ustav Crne Gore

Predloženi amandmani i dalje nude rješenja koja su protivna preporukama Venecijanske komisije i koja ne obezbjeđuju nezavisnost Ustavnog suda i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Predloženi […]