13/03/ 2012 Saopštenje nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskriminaciju „Ekvista” i Sigurna ženska kuća povodom odluke državnog tužilaštva da ne pokrene krivični postupak povodom događaja u zavodu „Komanski most“

12/03/2012 Vrhovno državno tužilaštvo o istraživanju događaja u Komanskom mostu
12/03/2012
14/03/2012 Saopštenje povodom sastanka održanog 13. marta na inicijativu premijera Igora Lukšića
14/03/2012

13/03/ 2012 Saopštenje nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskriminaciju „Ekvista” i Sigurna ženska kuća povodom odluke državnog tužilaštva da ne pokrene krivični postupak povodom događaja u zavodu „Komanski most“