16/05/2011 Povodom dezinformacija koje je objavila Socijaldemokratska partija na temu predloga dekriminalizacije klevete i uvrede

14/05/2011 Trening za monitore u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
14/05/2011
26/05/2011 Inicijativa za podizanje spomen-obilježja žrtvama deportacije izbjeglica 1992. godine u Herceg-Novom
26/05/2011

16/05/2011 Povodom dezinformacija koje je objavila Socijaldemokratska partija na temu predloga dekriminalizacije klevete i uvrede

NVO Akcija za ljudska prava želi da ukaže na netačne informacije koje je povodom predloga za dekriminalizaciju klevete objavio predstavnik Socijaldemokratske partije, gospodin Mirko Stanić, a prenijela MINA. (Stanićeve izjave u produžetku navodimo pod navodnicima i bold, a ispod je komentar Akcije):

1. ”Prihvatanje predloženih izmjena zakona za potpunu dekriminalizaciju klevete omogućilo bi da, ko god želi i ima dovoljno novca, može uvrijediti ili oklevetati bilo koga, a da za to samo novčano odgovara”

Situacija kakvom prijeti SDP postoji već nekoliko godina otkada je iz KZ-a brisana kazna zatvora za krivična djela Uvreda i Kleveta: u krivičnom postupku se plaća novčana kazna državnom budžetu, a u parničnom postupku se, za istu stvar, plaća naknada štete oštećenom, pa je tako već moguće da onaj ko ima para vređa i kleveće ”a da za to samo novčano odgovara”. Međutim, sada je upravo problem u tome što samo onaj koji nema para da plati kaznu u krivičnom postupku, zahvaljujući postojanju krivične odgovornosti za klevetu i uvredu, može da završi u zatvoru, dok su ”bogataši” svakako bezbjedni.

2. ”Dekriminalizaciju klevete ne poznaju zapadne demokratske zemlje, već takva rješenja u Evropi imaju samo Bosna i Hercegovina, Jermenija i Gruzija”.

Od zapadnoevropskih zemalja, klevetu i uvredu već su dekriminalizovale Velika Britanija i Irska, dok ostale zapadnoevropske države po pravilu ne primjenjuju ta krivična djela, bar je tako saopštio prethodni predstavnik za slobodu medija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) Mikloš Harašti – što je lako proveriti na internetu: http://www.osce.org/fom/51819. Od ostalih evropskih država, pored BiH, Gruzije i Jermenije – kako kaže SDP, dekriminalizaciju su sprovele još i Kipar, Estonija, Ukrajina, Moldavija i de facto Rumunija (vidjeti dolje). Azerbejdžan upravo razmatra takav predlog (vidjeti takođe sajt OEBS).

3. ”Interesantan je i slučaj Rumunije koja je u potpunosti dekriminalizovala klevetu 2006. godine, da bi od toga odustala 2009. kad je to djelo ponovo vraćeno u Krivični zakonik”

Rumunski parlament je 2006. usvojio zakon kojim su dekriminalizovane kleveta i uvreda, a zatim je Ustavni sud 2007. proglasio taj zakon neustavnim, što je naišlo na kritiku, pored ostalih i pomenutog predstavnika OEBS za slobodu medija (vidjeti takav opis događaja na zvaničnoj internet stranici OEBS). U međuvremenu je 2010. godine Vrhovni sud Rumunije zauzeo stav da se odgovornost za klevetu utvrđuje isključivo u parničnom postupku (prema godišnjem izvještaju o Rumuniji IREX za 2011. godinu, www.irex.org).

4. Podsjećamo da je generalni sekretar Savjeta Evrope 2006. godine pozvao sve države članice da dekriminalizuju ova krivična djela; da je Evropski komesar za ljudska prava 2007. zatražio da do dekriminalizacije sve države proglase moratorijum na primjenu tih krivičnih djela; da specijalni izvjestioci za slobodu izražavanja i slobodu medija UN, OEBS i OAS zajednički od 2000. godine pozivaju na dekriminalizaciju uvrede i klevete, i to posebno u odnosu na države i državne simbole, grupe lica itd. Oni svi smatraju da sva ta krivična djela protiv časti i ugleda treba ukinuti i zamijeniti građanskopravnom odgovornošću.