23/04/2011 ND Vijesti: Tajne će postojati za ombudsmana

18/04/2011 SAOPŠTENJE POVODOM SPRJEČAVANJA ODRŽAVANJA SKUPA JEHOVINIH SVJEDOKA
18/04/2011
26/04/2011 Saopštenje za medije
26/04/2011

23/04/2011 ND Vijesti: Tajne će postojati za ombudsmana

Podgorica – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević ocijenila je da najnoviji Predlog zakona o zaštitniku na zabrinjavajući način umanjuje ranije predložena ovlašćenja ombudsmana ili ih predviđa dvosmisleno i neprecizno.

Gorjanc-Prelević, komentarišući Predlog zakona koji prije dva dana nije dobio potrebnu većinu na matičnom skupštinskom odboru, što neće spriječiti poslanike parlamenta da prema Poslovniku na plenumu raspravljaju o njemu, poručila je da ovo rješenje onemogućava ombudsmana da sam odlučuje.

“Zaštitniku je uskraćeno da sam odluči kako će da obezbijedi javnost svog rada, ukinuto je preciziranje da će predstavnici državne i lokalne vlasti primiti zaštitnika najkasnije u roku od 5 dana, nejasno je kakav će to mehanizam za sprečavanje mučenja biti kod ombudsmana, nije jasno predviđeno da je on nadležan da razmatra pritužbe na diskriminaciju u odnosu na privatna lica”, kazala je Gorjanc-Prelević.

U zakonskom tekstu nije jasno, po tvrdnjama Gorjanc-Prelević, da zaštitnik treba da ima pravo na pristup svim dokumentima bez obzira na stepen tajnosti i bez obzira na drage zakone koji ovakvo ovlašćenje ombudsmana ne predviđaju.

“Izbrisano je ovlašćenje da postupa po pritužbi podnijetoj i van propisanog roka. ako procijeni da značaj slučaja to zahtijeva, kao i pravo da predloži Vladi budžet za rad svoje institucije, što je posebno važno za nezavisnost institucije”, kazala je Gorjanc-Prelević.

Upozoravajući da se “javnost zabavlja temom treba li ili ne bar jedan zamjenik da se bavi zaštitom prava seksualnih manjina”, ona je kazala da je glavni problem te odredbe taj što je brisano obećanje da zaštitnik ima “najmanje četiri zamjenika”.

“Predloženo je da ima samo jednog ili više, o čemu će na kraju odlučiti Skupština”, kazala je Gorjanc-Prelević.

Ona je kazala i da posebno zabrinjava ograničenje finansijskog kapaciteta zaštitnika, jer se odustalo od rješenja da njegova plata bude u rangu predsjednika Ustavnog suda, a zamjenika sudije Ustavnog suda.

“Propisano je da će koeficijent zarade utvrđivati skupštinski odbor”, kazala je ona.

Osim Gorjanc-Prelević, novi Predlog zakona kritikovala je i NVO Inicijativa mladih za ljudska prava. Ova organizacija je prekjuče uputila dopis članovima skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode, a ambasadama i stranim predstavraštvima u Podgorici juče. upozoravajući da brojne obaveze koje je Crna Gora preuzela još nijesu ispunjene.

“Zakon o zabrani diskriminacije predviđa ombudsmana kao nacionalni mehanizam zaštite od diskriminacije. Očekuje se da će ovo biti potvrđeno i novim Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kojim će se ombudsman definisati i kao nacionalni mehanizam zaštite od torture” poručili su iz Inicijative.

Podsjećajući da su u skupštinskoj proceduri dvije verzije Zakona o zaštitniku, iz Inicijative su poručili da su u prvoj verziji učinili velike napore da se usvoje brojne preporuke i standardi.

“Naša je procjena, da ministar Ferhat Dinoša, izmjenama Nacrta zakona kažnjava ombudsmana, zbog toga što je ombudsman pokazao namjera da radi svoj posao”, kazali su aktivisti Inicijative.