16/11/2010 Najava press co: PREDLOG REFORME ZAKONA O KLEVETI I UVREDI

05/11/2010 Saopštenje članova i članica Koalicije za REKOM u Crnoj Gori
05/11/2010
17/11/2010 PREDLOG REFORME ODGOVORNOSTI ZA POVREDU ČASTI I UGLEDA U CRNOJ GORI (ZAKONA O KLEVETI I UVREDI)
17/11/2010

16/11/2010 Najava press co: PREDLOG REFORME ZAKONA O KLEVETI I UVREDI

 

Akcija za ljudska prava će sjutra, 17. novembra u 12 h, u svojoj kancelariji, medijima predstaviti Predlog reforme zakona o odgovornosti za povredu časti i ugleda, koji je izradila radna grupa Akcije, a kojim se, u najkraćem, predlaže potpuna dekriminalizacije klevete i uvrede – brisanja Glave XVII Krivičnog zakonika, predlog uvodjenja dva nova krivična djela:

Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i  Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka,
kao i neznatne izmjene i znatne dopune Zakona o medijima.

Imajući u vidu mišljenje Evropske komisije kako se “zakoni i praksa u pogledu klevete moraju u potpunosti upodobiti praksi Evropskog suda za ljudska prava”, nadamo se da će naš predlog izazvati pažnju Vlade i ostalih zainteresovanih za uređenje slobode izražavanja u skladu s evropskim standardima u Crnoj Gori.

Na konferenciji za štampu će govoriti mr Tea Gorjanc Prelević, urednica ovog projekta i direktorka Akcije, i članovi radne grupe Tamara Durutović, advokatica i Veselin Radulović, advokat.

Kancelarija Akcije nalazi se u novoj zgradi u Moskovskoj ulici, u blizini redakcije Dan-a, kod malog kružnog toka, ulaz je prvi pored prodavnice Albona, sprat I, stan F1.
Zahvaljujemo na pažnji i interesovanju za ovaj događaj.