22/10/2010 Obavještenje Akcije za ljudska prava o odluci Vrhovnog državnog tužioca da uskrati informacije o statusu istraga u slučajevima kršenja ljudskih prava

19/10/2010 Saopštenje povodom smrti dvoje romske djece u požaru na Lovanji
19/10/2010
30/10/2010 Zajednička izjava povodom izazivanja vjerske mržnje u Tivtu
30/10/2010

22/10/2010 Obavještenje Akcije za ljudska prava o odluci Vrhovnog državnog tužioca da uskrati informacije o statusu istraga u slučajevima kršenja ljudskih prava

22.10.2010. – Obavještenje Akcije za ljudska prava o odluci Vrhovnog državnog tužioca da uskrati informacije o statusu istraga u slučajevima kršenja ljudskih prava – Preuzmite PDF dokument

12.05.2010. – Zahtjev Vrhovnom državnom tužiocu za pristup informacijama u posjedu organa vlasti – Preuzmite PDF dokument

30.07.2010. – Zahtjev Vrhovnom državnom tužiocu za pristup informacijama u posjedu organa vlasti – Preuzmite PDF dokument

01.10.2010. –  Vrhovno državno tužilaštvo, Rješenje broj 312/10 – Preuzmite PDF dokument

01.10.2010. –  Vrhovno državno tužilaštvo, Rješenje broj 500/10 – Preuzmite PDF dokument

07.10.2010. – Žalba Ministarstvu pravde protiv rješenja Vrhovnog državnog Tužilaštva 312/10 od 01.10.2010. godine – Preuzmite PDF dokument

08.10.2010. – Žalba Ministarstvu pravde protiv rješenja Vrhovnog državnog Tužilaštva od dana 01.10.2010 godine – Preuzmite PDF dokument