19/10/2010 Saopštenje povodom smrti dvoje romske djece u požaru na Lovanji

Predlozi amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore
15/10/2010
22/10/2010 Obavještenje Akcije za ljudska prava o odluci Vrhovnog državnog tužioca da uskrati informacije o statusu istraga u slučajevima kršenja ljudskih prava
22/10/2010

19/10/2010 Saopštenje povodom smrti dvoje romske djece u požaru na Lovanji

Akcija za ljudska prava izražava žaljenje povodom tragične smrti dvoje romske djece iz porodice Ljajić, koji su stradali u požaru u romskom naselju, na Lovanji, opština Kotor, u subotu, 16.10. 2010. godine. Podsjećamo da je od 1999. godine samo u romskom naselju na Vrelima Ribničkim u Podgorici od požara stradalo sedmoro djece i apelujemo na nadležne državne organe da preduzmu hitne i ozbiljne mjere kako bi se slične tragedije blagovremeno spriječile.

Porodica Ljajić, kao i porodice na Vrelima Ribničkim i drugim romskim naseljima u Crnoj Gori, živjela je u baraci sagrađenoj od lako zapaljivog ter papira, što ukazuje na to da u pogledu stanovanja nisu imali osnovne uslove za život. Tragedija gubitka života novo dvoje djece u požaru u romskom naselju, mora se doživjeti kao pokazatelj činjenice da država ne preduzima dovoljne preventivne i sistematske mjere da spriječi smrtnost, pogotovo djece, i na taj način sačuva pravo na život svojih građana, na što je obavezuje međunarodni standard prava na život garantovan Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Konvencijom o pravima djeteta.

Podsjećamo da Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Crnu Goru obavezuje da svakome obezbijedi pravo na odgovarajuće stanovanje i da u kontinuitetu radi na poboljšanju životnih uslova za sve ljude koji žive na njenoj teritoriji. Pravo na odgovarajuće stanovanje, prema tumačenju nadležnog Komiteta za ljudska prava UN, znači “prostor u kome postoji zaštita od hladnoće, vlage, vrućine, kiše, vjetra ili drugih nepogoda, i pristup bezbjednoj vodi za piće, električnoj energiji za kuvanje, grijanje i osvjetljenje, kao i sanitarijama i kanalizaciji.” Istovremeno, svi smo svjesni da romska naselja u Crnoj Gori ne zadovoljavaju ove minimalne uslove za život.

Apelujemo na Vladu da sto prije sanira osnovne probleme u pogledu struje, vode i kanalizacije u romskim naseljima, kao i da donese i primjeni Strategiju socijalnog stanovanja, koja bi uredila zadovoljavanje minimalnog prava na odgovarajuće stanovanje za sve ljude u Crnoj Gori, bez obzira na porijeklo, državljanstvo, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.