12/10/2010 Saopštenje: Predat zahtjev ODT-u za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornog lica Glavnog grada zbog neizvršenja pravosnažne sudske odluke u slučaju Marijane Mugoša

04/10/2010 Obavještenje o zaključku Savjeta za građansku kontrolu policije
04/10/2010
15/10/2010 Obavještenje o predlozima amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda
15/10/2010

12/10/2010 Saopštenje: Predat zahtjev ODT-u za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornog lica Glavnog grada zbog neizvršenja pravosnažne sudske odluke u slučaju Marijane Mugoša

Danas su osam nevladinih organizacija i istraživač kršenja ljudskih prava Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici predali zahtjev za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornog lica u Glavnom gradu – Podgorica zbog neizvršenja pravosnažne sudske odluke u slučaju Marijane Mugoša.Zahtjev ima za cilj da iskaže protest nevladinih organizacija zbog neizvršavanja pravosnažne presude i rješenja o izvršenju presude, kojima je Glavnom gradu naloženo da obustavi diskriminaciju Marijane Mugoša i omogući joj da do svog radnog mjesta dolazi i na njemu boravi u pratnji psa vodiča u skladu sa zakonom.Namjera nam je da podstaknemo Osnovno državno tužilaštvo da u što kraćem roku razmotri krivičnu prijavu koju je 11. oktobra 2010. podnijela advokatica Marijane Mugoša protiv odgovornog lica Glavnog grada zbog krivičnog djela Neizvršenje pravosnažne presude, proposanog čl. 395 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer je rukovodstvo Glavnog grada već tri puta ignorisalo pravosnažnu presudu i rješenje Osnovnog suda u Podgorici kojim je naređeno njeno izvršenje, uprkos izrečenim novčanim kaznama za odgovorno lice kod izvršnog dužnika.Zahtjev za pokretanje krivičnog postupka potpisalo je 8 NVO i jedan pojedinac, a to su:

1.Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

2. Akcija za ljudska prava;

3.Centar za antidiskriminaciju “EKVISTA”;

4. Centar za žensko i mirovno obrazovanje “ANIMA”;

5. Inicijativa mladih za ljudska prava;

6. Udruženje mladih sa hendikepom – Nikšić;

7. Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju;

8. Udruženje plegije – Nikšić;

9. Aleksandar-Saša Zeković – Istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Krivična prijava Marijane Mugoša od 11. 10. 2010.

Zahtjev za pokretanje krivičnog postupka od 12. 10. 2010.