29/04/2010 Protest predsjedniku Vlade i ministru ljudskih i manjinskih prava zbog odluke da se ne održi javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

28/04/2010 Povodom otkaza Sandri Obradović, liderki jedne od sindikalnih organizacija Kombinata aluminijuma Podgorica
29/04/2010
03/05/2010 Povodom Međunarodnog dana slobode medija
03/05/2010

29/04/2010 Protest predsjedniku Vlade i ministru ljudskih i manjinskih prava zbog odluke da se ne održi javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, gospodine Đukanoviću,

Poštovani ministre ljudskih i manjinskih prava, gospodine Dinoša,

dnevni list Vijesti objavio je 28. aprila 2010. godine, u tekstu pod naslovom „Zakoni pod velom tajne”, na strani 10, izjavu pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, gospodina Sabahudina Delića o odluci ministra ljudskih i manjinskih prava da ne organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštitniku ljudskih i manjinskih prava.

Protestujemo zbog ovakve odluke ministra za ljudska i manjinska prava jer je suprotna Zakonu o državnoj upravi i ukazuje na nepostojanje volje da se o važnom zakonu za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori dobije mišljenje stručne i druge zainteresovane javnosti, kako bi se predloženi zakonski tekst učinio što boljim.

Ovaj protest temeljimo na odredbama Zakona o državnoj upravi koje obavezuju ministre:

1) da obezbijede saradnju sa nevladinim organizacijama naročito konsultovanjem nevladinog sektora o zakonskim i drugim projektima i propisima kojima se uređuje način ostvarivanja sloboda i prava građana i omogućavanjem učešća u radu radnih grupa za sagledavanje pitanja od zajedničkog interesa ili za normativno uređenje odgovarajućih pitanja (čl. 80, st. 1, tač. 1 i 2), i

2) da u pripremi zakona, kojima se uređuju prava, obaveze i pravni interesi građana, tekst nacrta zakona objave putem sredstava javnog informisanja i upute poziv svim zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, predloge i sugestije (čl. 97, st. 1).

Takođe, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda predviđa da se prilikom izbora zaštitnika konsultuju i predstavnici civilnog sektora koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda (čl. 8).

Svjesni smo da je nadležno ministarstvo zakasnilo sa usklađivanjem Zakona o zaštitniku ljudskih i manjinskih prava sa Ustavom Crne Gore, što je dovelo do toga da Zaštitniku istekne mandat bez blagovremenog pokretanja zakonite procedure izbora nove osobe za tu funkciju, zbog čega smo protestovali i 22. oktobra 2009. tražeći da se utvrdi odgovornost nadležnih za takav propust, što do danas nije učinjeno.

Bez obzira na dosadašnji gubitak vremena, smatramo da je daleko važnije uložiti mjesec dana u stručnu raspravu i obezbijediti da Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda bude što kvalitetniji, nego odlagati popravljanje zakona za kasnije. Zbog toga apelujemo da se obezbijedi javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i da se ubuduće ne izbjegavaju javne rasprave o zakonima kojima se uređuju ljudska prava i mehanizmi njihove zaštite.

 

Akcija za ljudska prava, izvršna direktorka Tea Gorjanc Prelević (kontakt osoba) Moskovska bb, I sprat, tel/fax: 510 040, hra@t-com.me

Centar za anti-diskriminaciju EKVISTA, generalni direktor Milan Šaranović

Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorka Daliborka Uljarević

Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, izvršna direktorka, Ljupka Kovačević

Fondacija za stipendiranje Roma, predsjednik Romskog studentskog kluba Jefkaj Emrah   

Inicijativa mladih za ljudska prava, izvršna direktorka Edina Hasanaga Čobaj

Istraživač kršenja ljudskih prava, Aleksandar Saša Zeković

Sigurna ženska kuća, izvršna direktorka Ljiljana Raičević

SOS Telefon Nikšić, izvršna koordinatorka Nataša Međedović

Udruženje pravnika Crne Gore, potpredsjednik Branislav Radulović