28/04/2010 Povodom otkaza Sandri Obradović, liderki jedne od sindikalnih organizacija Kombinata aluminijuma Podgorica

23/04/2010 Povodom ustavne žalbe zbog onemogućavanja majci, Milijani Milić, da pristupi pretkrivičnim spisima povodom smrti njenog sina Nikole
24/04/2010
29/04/2010 Protest predsjedniku Vlade i ministru ljudskih i manjinskih prava zbog odluke da se ne održi javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda
29/04/2010

28/04/2010 Povodom otkaza Sandri Obradović, liderki jedne od sindikalnih organizacija Kombinata aluminijuma Podgorica

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE :
Povodom otkaza Sandri Obradović, lideru jedne od sindikalnih organizacija Kombinata aluminijuma Podgorica, nevladine organizacije traže da državne institucije obezbijede puno poštovanje prava na sindikalno djelovanje i slobodu izražavanja.

Poslovodstvo KAP-a je Sandri Obradović uručilo rješenje o otkazu jer je prisustvovala okruglom stolu MANS-a o privatizaciji crnogorskih preduzeća, sa obrazloženjem da je njeno učešće na tom događaju bilo „privatna potreba”, te da je time zloupotrijebila svoju sindikalnu funkciju i pokazala nepoštovanje prema poslodavcu.

Tražimo da nadležne državne institucije, prvenstveno Inspekcija rada, ali i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda reaguju i spriječe samovolju poslodavca i ispitaju zakonitost otpuštanja Sandre Obradović. Smatramo da je država ima pravo i obavezu da natjera vlasnike crnogorskih preduzeća da poštuju zakone i ljudska prava, pa očekujemo da će nadležne institucije hitno reagovati, jer su prava Sandre Obradović već drastično ugrožena.

Svaki građanin Crne Gore ima pravo da slobodno misli i govori, kao i da uživa zaštitu sindikalnih prava i sloboda, pa zahtijevamo da nadležne državne institucije garantuju puno poštovanje tih prava svima, a posebno sindikalnim aktivistima koji ne zastupaju samo svoje, već i interese brojnih radnika čija prava su ugrožena u procesu privatizacije. Vjerujemo da ovaj slučaj predstavlja test spremnosti institucija sistema da sa retorike pređu na konkretne akcije i obezbijede puno poštovanje zakona od strane svih subjekata u društvu.

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

NVO Forum 2010

NVO Inicijativa mladih za ljudska prava

NVO Akcija za ljudska prava

NVO Sigurna ženska kuća

NVO 35 mm

NVO Centar za antidiskriminaciju “EKVISTA”

NVO Viva vita

NVO Liga žena glasača u Crnoj Gori

NVO Međunarodni forum Crna Gora

NVO Udruženje roditelja Crne Gore

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

NVO Evropski pokret u Crnoj Gori

NVO Alfa centar

Mirjana Kuljak, profesor na Univerzitetu Crne Gore

Filip Kovačević, profesor na Univerzitetu Crne Gore

Darko Ivanović – Skočko, novinar

Marijana – Maja Mugoša, NVO aktivista