23/11/2009 – Predavanje na temu “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava”

9/11/2009 Učešće na konferenciji na temu “Okončanje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji i perspektiva članstva u Uniji država zapadnog Balkana”
09/11/2009
PROTEST PREMIJERU ZBOG ISTUPA MINISTRA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA
11/11/2009

23/11/2009 – Predavanje na temu “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava”