Akcija za ljudska prava predložila je amandmane na Predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predlagaču i šefovima poslaničkih klubova

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
10/12/2008
Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007 – 2008)
24/12/2008

Akcija za ljudska prava predložila je amandmane na Predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predlagaču i šefovima poslaničkih klubova

Akcija za ljudska za ljudska prava podržava donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao jednog od najznačajnijih pravnih akata u oblasti zaštite ljudskih prava i ocjenjuje da je predloženi Nacrt dobar. Međutim, u cilju unapređenja djelotvornosti Zakona i sprečavanja njegovih zloupotreba, Akcija je u petak, 12. 12. predlagaču, Ministarstvu unutrašnjih poslova i predsjednicima poslaničkih klubova predložila 9 amandmana na Predlog zakona kojima se ispravljaju nedostaci Predloga u pogledu:-         izostavljanja podataka koji se odnose na žrtve nasilja, trgovine ljudima kao i lica koja primaju socijalnu pomoć iz posebne kategorije podataka, koji se posebno označavaju i štite;-   izostavljanja mogućnosti opoziva saglasnosti za obradu ličnih podataka;

–   obezbijeđenja garancija nezavisnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja ima značajne nadležnosti u kontroli zaštite procesuiranja ličnih podataka, a čije članove Skupština bira običnom većinom;

–   izostavljanja zabrane odavanja ličnih podataka neovlašćenim licima i u nedozvoljene svrhe od strane rukovaoca zbirke ličnih podataka o ličnosti i prekršajnog kažnjavanja za takve nezakonite radnje;

–   obaveze podnošenja godišnjeg izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i Zaštitniku ljudskih prava od strane Agencije za zaštitu ličnih podataka, itd.

Preuzmite dokument – Amandmani na Predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (PDF format).

Predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nalazi se na dnevnom redu Skupštine za ponedjeljak, 15. decembar 2008.

 Amandmane su pripremili Luka Stijepović i Tea Gorjanc Prelević.