Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Saopštenje povodom nove prijetnje Slobodanu Pejoviću, svjedoku ratnog zločina
21/11/2008
Akcija za ljudska prava predložila je amandmane na Predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predlagaču i šefovima poslaničkih klubova
15/12/2008

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima