07/10/2008 Predlog amandmana na Predlog Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Predlog amandmana na Predlog zakona o krivičnom postupku / Proposal of amendments to the Bill of Law on Criminal Procedure
05/10/2008
Predlog amandmana na Predlog zakona o Ustavnom sudu / Proposal of amendments to the Bill of Law on the Constititutional Court
07/10/2008

07/10/2008 Predlog amandmana na Predlog Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Akcija za ljudska prava danas je uputila priloženi predlog amandmana na Predlog Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore članovima skupštinskog Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja i predsjednicima poslaničkih klubova, zato što vjerujemo da bi usvajanje ovih amandmana unaprijedilo garancije da ustavna žalba postane stvarno djelotvorni, a ne teorijski pravni lijek za povredu ljudskih prava.(dokument u prilogu)

Preuzmite dokument (PDF format)