30/07/2007

30/07/2007 Nova verzija HRA sajta

Postavljena je nova dinamička verzija sajta, koja Vam nudi mogućnost da učestvujete u kreiranju njegovog sadržaja.
26/07/2007

Regionalni seminari za pravnike o ljudskim pravima

Od 2003. do 2009. godine realizovan je projekat Dopunska obuka o ljudskim pravima za pravnike u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije, u okviru kojeg je […]
26/07/2007

Izvještaj o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori za 2005. godinu

Akcija za ljudska prava saradjuje sa Beogradskim centrom za ljudska prava na izradi izvještaja o stanju zakonodavstva i prakse u Crnoj Gori za 2005. godinu, u […]
26/07/2007

Regionalni izvještaj o ljudskim pravima za 2005. i 2007. godinu / 2005 and 2007 Regional Human Rights Report

U saradnji sa Albanskim helsinškim odborom, Bugarskom fondacijom za istraživanje ravnopravnosti polova, Savetom za odrbranu ljudskih prava iz Prištine, Makedonskim helsinškim odborom za ljudska prava, Beogradskim […]
26/07/2007

Poreska reforma za podršku NVO projekata za unapredjenje ljudskih prava

– Akcija za ljudska prava je od novembra 2005. do juna 2006. koordinirala regionalnim projektom u kojem su učestvovali i Beogradski centar za ljudska prava i […]
25/07/2007

Pravna pomoć / Legal aid

Akcija za ljudska prava pruža besplatnu pravnu pomoć onima koji smatraju da su žrtve kršenja ljudskih prava, posebno u pogledu uslova za pokretanje postupka pred Evropskim […]
20/07/2007

Ozbiljno kazniti nasilničko ponašanje koje promoviše mržnju

Apel državnom tužiocu da obezbjedi krivično gonjenje navijača nasilnika – Ozbiljno kazniti nasilničko ponašanje koje promoviše mržnju Preuzmite (pdf) dokument – Ozbiljno kazniti nasilničko ponašanje koje […]
19/07/2007

Navijači Budućnosti šire mržnju, policija ne reaguje

Apel upućen u CB Podgorica – Navijači Budućnosti šire mržnju, policija ne reaguje Preuzmite (pdf) dokument – Apel upućen u CB Podgorica
12/07/2007

12/07/2007 Predlog reforme izbora sudija u Crnoj Gori, Podgorica, 12. jul 2007.

12. jula (četvrtak) 2007. u 12:30 u hotelu “Best Western” održano je savjetovanje na temu – predlog reforme izbora sudija u Crnoj Gori. Preuzmite program seminara […]