7/6/2017 NAJAVA: PANEL DISKUSIJA “ADVOKATURA U CRNOJ GORI U KONTEKSTU REFORME PRAVOSUĐA”

Kategorija / Category: Ka efikasnom pravosuđu, saopštenja

Slika za sajt advokatiNVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sjutra, u četvrtak 8. juna sa početkom u 12 sati, organizuju panel diskusiju Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa, u prostorijama PR Centra. Skup se održava u okviru projekta „Ka efikasnom pravosuđu – unaprjeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa“, koji HRA i CeMI sprovode uz podršku Kraljevine Holandije.

Na prvom panelu “Sistem odgovornosti advokata i potreba za izmjenom Advokatske tarife“, govoriće:

  • Zdravko BEGOVIĆ, predsjednik Advokatske komore Crne Gore;
  • Sava POPOVIĆ, disciplinski tužilac Advokatske komore;
  • Tea GORJANC-PRELEVIĆ, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, autorka izvještaja ”Advokatura u kontekstu reforme pravosuđa – Jačanje sistema odgovornosti i izmjena advokatske tarife”;
  • Predstavnik/ca Ministarstva pravde (tbc).

Kao osnov za prvu panel diskusiju poslužiće sledeća tri izvještaj “Advokatura u kontekstu reforme pravosuđa u Crnoj Gori”.

Na drugom panelu „Odbrana po službenoj dužnosti“,  govoriće:

  • Zdravko BEGOVIĆ, predsjednik Advokatske komore Crne Gore;
  • Ljiljana KLIKOVAC, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici; 
  • Zlatko VUJOVIĆ, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje CeMI, autor izvještaja „Odbrana po službenoj dužnosti – domino efekat zaobilaženja zakonske procedure.

Osnov za raspravu je izvještaj ”Odbrana po službenoj dužnosti – domino efekat zaobilaženja zakonske procedure”.

Skup će se odvijati prema sljedećoj agendi.